Arbeidsrecht & sociaal zekerheidsrecht

  • Overeenkomsten (Arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglementen, bedrijfswagen overeenkomsten, inschakeling als zelfstandige, handelsagentuur, uitzendarbeid, niet concurrentiebeding, outsourcing)
  • Sociaal overleg binnen de onderneming
  • Conflicten (Procedures van ontslag, ontslagregelingen, collectief ontslag en sluiting van ondernemingen, beschermde werknemers, privacy inbreuken)
  • Sociaal strafrecht, sancties en sociale inspecties
  • Arbeidsongevallen
  • Ziekteverzekering
  • Werkloosheidsreglementering
  • Sociale zekerheidsbijdragen voor werknemers en zelfstandigen
  • RSZ- geschillen (schijnzelfstandigheid) , RSZ-verminderingen
  • Werkloosheid, ziekte, invaliditeit, pensioenen, personen met een handicap

Bemiddeling als pragmatische conflictoplossing

Wij geloven sterk in bemiddeling als conflictoplossing. Samen met u werken wij uit, ingeval van conflict, welke vorm van conflictoplossing voor u het beste is : via een procedure voor de rechtbank of via bemiddeling.

Arbeidsrecht & sociaal zekerheidsrecht