Bemiddeling

Bemiddeling of mediatie is een manier om geschillen tussen 2 of meer partijen op te lossen, waarbij de bemiddelaar of de mediator de partijen helpt om tot een wederzijds aanvaardbare oplossing te komen.
De bemiddelaar zal, in tegenstelling tot bv een rechter, zelf geen beslissing opleggen.
De bemiddelaar helpt de partijen om de situatie te analyseren.
De bemiddelaar helpt mee met de partijen om oplossingen uit te werken.
De bemiddelaar zal als voorname taak hebben om de communicatie tussen de partijen te structureren en te bevorderen.
De bemiddelaar zal oog hebben voor de lange-termijn relatie en de gevolgen van een mogelijke oplossing op lange termijn.
De bemiddelaar zal streven naar een “win-win” situatie, een situatie waarbij beide partijen voordeel hebben.
Als er een akkoord tot stand komt, zal de bemiddelaar dit op papier zetten.

Waarom een advocaat als bemiddelaar kiezen?

Een advocaat-bemiddelaar is gebonden door strikte deontologische regels.
Bij een advocaat is de geheimhouding en vertrouwelijkheid gegarandeerd.
Een advocaat-bemiddelaar is een expert in conflictmanagement, en kan nog beter dan anderen de alternatieven inschatten (vb. de slaagkansen van een vordering voor de rechtbank).

Ondernemingsbemiddeling

De wet van 31.01.2009 betreffende de continuïteit van ondernemingen heeft een nieuwe figuur in het leven geroepen: de ondernemingsbemiddelaar.

Dit is een onafhankelijke bemiddelaar die tot taak heeft te helpen om een oplossing te zoeken met de onderneming in moeilijkheden en alle andere betrokkenen.

Advocaat Lieve Dehaese is een erkende bemiddelaar

Een erkende bemiddelaar heeft altijd een speciale opleiding gevolgd en is erkend door de Federale Bemiddelingscommissie. Er zijn ook niet erkende bemiddelaars, voor het onderscheid en de gevolgen zie website:

Advocaat Lieve Dehaese is een erkende bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken erkend door de Federale bemiddelingscommissie en heeft deze speciale opleiding gevolgd.