Contractenrecht

Contractenrecht? Met Dehaese & Dehaese speelt u op zeker

Als ondernemer sluit u talloze contracten af met partijen zonder ooit zeker te weten of ze precies denken zoals u. Een meedenkende partner in contractenrecht is dan ook een van de fundamenten van uw onderneming. Advocatenkantoor Dehaese & Dehaese heeft de know-how.

Contractenrecht in alle sectoren

Ondernemen vergt kennis op meerdere domeinen. Dehaese & Dehaese is een multidisciplinair kantoor met specialisten in zeer uiteenlopende juridische domeinen. De wortels van het contractenrecht zijn eeuwenoud, maar de vertakkingen veelzijdig. Zoekt u een partner in koop-verkoop, huur-verhuur, auteursrecht, licentieovereenkomsten, intellectuele eigendom, patenten, overeenkomsten in verband met nieuwe technologieën, leningen, concessies, vennootschapsstatuten aandeelhoudersovereenkomsten of verzekeringscontracten? Wij staan u bij met woord en daad.

Glashelder contractenrecht

Contra proferentem heet het in het Latijn. Onduidelijke contracten moeten vermeden worden, want zij worden altijd in het nadeel uitgelegd van degene die ze heeft opgesteld. En glashelder contract is de basis voor goede samenwerking en vertrouwen. Dankzij de experts in contractenrecht van Dehaese & Dehaese wordt het motto verzekerd: goede afspraken maken goede vrienden.

Uw incassodossier 24 u op 24 u opvolgen

Naast contractenrecht beschikt Dehaese & Dehaese over de expertise op het vlak van handels- en economisch recht, voor geschillen of af te sluiten deals met banken, aandeelhouders etc. Dehaese & Dehaese is de juridische ruggengraat van uw zakelijke transacties. Ook voor de invordering van facturen bent u bij ons aan het goede adres. U volgt uw incassodossier 24 u op 24 u via ons onlinesysteem.

 • Overeenkomsten: concessie, agentuur, commissieovereenkomst, franchising …
 • Overeenkomsten in verband met hardware en software, e-commerce, internet …
 • Licentieovereenkomsten
 • Bescherming van intellectuele en industriële eigendomsrechten: auteursrecht, merken, tekeningen en modellen
 • Leningsovereenkomsten
 • Kartelafspraken
 • Misbruik van machtspositie en oneerlijke mededinging
 • Overeenkomsten in verband met handelshuur, woninghuur, pacht
 • Aandeelhoudersovereenkomsten
 • Redigeren van statuten bij de oprichting van vennootschappen of statutenwijzigingen
 • Leasingcontracten (roerend en onroerend)
 • Verzekeringsovereenkomsten
 • Overeenkomsten i.v.m. hardware en software, e-commerce en internet