Erfrecht

Wat zijn je rechten in het geval van het openvallen van een erfenis? Wie moet er akkoord gaan om een eigendom te verkopen die openvalt door een overlijden? Het erfrecht heeft heel wat evoluties doorgemaakt. Kies voor een ervaren en begripvolle adviseur die u wegwijs maakt in uw rechten en plichten op het vlak van erfrecht.

  • Erven en schenken
  • Wettelijke regeling
  • Schenken : welke zijn de burgerrechtelijke en fiscale gevolgen
  • Testament
  • Successieplanning
  • Wie erft het familiebedrijf?

Bemiddeling als pragmatische conflictoplossing

Wij geloven sterk in bemiddeling als conflictoplossing. Samen met u werken wij uit, ingeval van conflict, welke vorm van conflictoplossing voor u het beste is: via een procedure voor de rechtbank of via bemiddeling.