Familierecht & echtscheidingen

Overweeg je te huwen of verkies je een samenlevingsovereenkomst. Uit elkaar gaan ingeval je gehuwd bent of samenwoont. En welke zijn de risico’s voor en de rechten van de kinderen?

Het familierecht heeft heel wat evoluties doorgemaakt. Kies voor een ervaren en begripvolle adviseur die u wegwijs maakt in uw rechten en plichten op het vlak van familierecht.

 • Huwen volgens het wettelijk stelsel of met een huwelijkscontract
 • Ongehuwd samenwonen (feitelijk samenwonen of wettelijk samenwonen)
  • Overeenkomsten waarin de rechten en plichten worden vastgelegd over de gezinswoning, kosten van de huishouding, inkomsten, sparen, leningen afsluiten, kinderen…
 • Echtscheiding
  • met onderlinge toestemming (EOT) via het sluiten van een overeenkomst
  • procedure echtscheiding voor de familierechtbank
 • Overeenkomsten met betrekking tot de verblijfsregeling van de kinderen
 • Procedures voor de Familierechtbank
 • Familiezaken en echtelijke betwistingen
 • Afstamming
 • Ouderlijk gezag
 • Kindermisbruik en incest

Bemiddeling als pragmatische conflictoplossing

Wij geloven sterk in bemiddeling als conflictoplossing. Samen met u werken wij uit, ingeval van conflict, welke vorm van conflictoplossing voor u het beste is : via een procedure voor de rechtbank of via bemiddeling.