Handels- & vennootschapsrecht

Handelsrecht

 • Handelspraktijken
 • Handelscontracten
 • Geschiloplossing via bemiddeling en via de rechtbank
 • Distributieovereenkomsten
 • Handelshuur, licentieovereenkomsten, aanneming, leasing…
 • Niet concurrentiebeding
 • Productaansprakelijkheid
 • Facturen : invorderingen ; algemene factuurvoorwaarden

Vennootschapsrecht en fiscaal recht

 • Gedwongen en onderhandelde overdracht van aandelen
 • Begeleiding van ondernemingen in moeilijkheden (gerechtelijke reorganisatie en faillissement) door advocaten met ervaring als gerechtelijk bemiddelaar en als curator faillissementen
 • Oprichting, ontbinding en vereffening van een vennootschap
 • Keuze van rechtsvorm voor een vennootschap
 • Redactie van statuten en aandeelhoudersovereenkomsten
 • Familiale opvolging ; aandeelhoudersconflicten
 • Inbreng van een handelszaak in een vennootschap
 • Aansprakelijkheid van bestuurders van handelsvennootschappen
 • Fusies, splitsingen en overnames van ondernemingen
 • Benoeming en ontslag van bestuurders
 • Fiscaal advies ; procedures inzake directe en indirecte belastingen

Bemiddeling als pragmatische conflictoplossing

Wij geloven sterk in bemiddeling als conflictoplossing. Samen met u werken wij uit, ingeval van conflict, welke vorm van conflictoplossing voor u het beste is : via een procedure voor de rechtbank of via bemiddeling.