Intellectuele rechten

Intellectuele eigendom

Het domein intellectuele en industriële eigendomsrechten heeft betrekking op de bescherming van kennis en omvat:

  • advies over octrooien, merken, tekeningen – en modellen
  • bescherming van auteursrecht en handelsnaam
  • procedures voor de handhaving van deze bescherming
  • redactie van licentieovereenkomsten en overeenkomsten van bescherming

ICT-recht

  • IT-contracten
  • databescherming en privacy
  • aansprakelijkheid van internet service providers

Media- en entertainmentrecht

  • handhaving grondrechten en persoonlijkheidsrechten: recht op vrije meningsuiting, recht op afbeelding en recht op antwoord
  • onderhandelingen mbt exclusiviteitsovereenkomsten, distributieovereenkomsten, uitgavecontracten, productieovereenkomsten en geheimhoudingsovereenkomsten
  • bijstand ten behoeve van (minder) Bekende Vlamingen, auteurs, kunstenaars, artiesten en journalisten voor Rechtbanken, Vlaamse Media Regulator en Raad voor Journalistiek

Het kantoor begeleidt haar cliënten in alle procedures inzake de handhaving van voornoemde intellectuele rechten, waaronder stakingsprocedures.

Tevens begeleidt het kantoor haar cliënten bij onderhandelingen met betrekking tot licentieovereenkomsten en overeenkomsten van bescherming.

Intellectuele rechten