Ruimtelijke ordening & stedenbouw

Stedenbouw? Dehaese & Dehaese bouwt met u mee

Vlaanderen heeft een complexe regelgeving op het vlak van ruimtelijke ordening, zowel de vergunningenprocedures als de beroepsprocedures, die een juridische kennis en ervaring vergen. Dehaese & Dehaese is uw betrouwbare partner in alles wat te maken heeft met stedenbouw.

Stedenbouwkundige vergunningen

Bent u van plan de functie van uw woning of bedrijfspand te wijzigen? Wilt u verkavelen, bouwen of verbouwen? Dan staat u tegenwoordig maar beter sterk in uw schoenen in verband met alle stedenbouwkundige vergunningen. Dankzij de expertise van Dehaese & Dehaese op het vlak van stedenbouw zit uw juridisch fundament vast als beton.

Stedenbouw en het milieu

Ons kantoor heeft de nodige expertise inzake de coördinatie van technische en juridische milieuaspecten bij milieu-audits en milieuvergunningen. Reken op ons voor conformiteitsaudits, due dilligence-audits, waarbij het aspect milieu steeds belangrijker wordt bij bedrijfsovernames en meer algemeen milieurechtelijk advies. Dankzij Dehaese & Dehaese is uw geweten even gerust als de natuur.

Dé bemiddelaar tussen bouwheer en overheid

Waar er regels zijn, zijn er betwistingen. Zowel de overheid maar ook bouwheren hebben nood aan diepgaand juridisch advies bij onteigeningen, vergunningen en procedures voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Raad van State. Particulieren en bedrijven betrokken in procedures inzake beslissingen van de overheid kunnen op onze expertise beroep doen. Stedenbouw is een belangrijk onderdeel van uw bouwproces. Dehaese & Dehaese strijkt voor u alle stedenbouwkundige plooien glad. Bel of mail ons vandaag nog voor een afspraak.

 • Procedures voor de Raad van State
 • Procedures Raad voor Vergunningsbetwistingen
 • Vernietiging en/of schorsing van Overheidsbeslissingen
 • Gewone procedures
 • Procedures bij hoogdringendheid
 • Stedebouwkundig / milieurechtelijk advies
 • Contacten bij Stedebouw en Milieuadministratie
 • Advies en procedures met betrekking tot administratieve geschillen
 • Advies aan overheidsinstellingen
 • Milieu-audit
 • Onteigeningen ten algemene nutte
 • Vergunningenbeleid
 • Verkavelingsvergunningen
 • Milieuvergunningen