Strafrecht

Strafrecht, strafprocesrecht en jeugdbeschermingsrecht

  • Advies en bijstand aan particulieren en ondernemingen in gerechtelijke onderzoeken : tijdens het vooronderzoek, burgerlijke partijstelling in handen van de onderzoeksrechter, het formuleren van verzoeken tot bijkomende onderzoekshandelingen, formuleren van verzoek tot inzage in het strafdossier, formuleren van verzoeken tot opheffing van beslag,…
  • Advies en bijstand inzake strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen
  • Advies en bijstand inzake vervolging in financieel-econmische misdrijven (misbruik van vennootschapsgoederen, faillissement, valsheid in geschrifte, vervolgingen inzake misbruik van voorkennis…)
  • Advies en bijstand inzake het verruimde verval van de strafvordering tegen betaling van een geldsom, de zgn afkoopwet
  • Advies en bijstand inzake burgerlijke partijstelling voor de Politierechtbank, de Correctionele Rechtbank en het Hof van Assisen met het oog op het bekomen van een schadevergoeding
  • De strafrechtelijke verdediging van inverdenkinggestelden tijdens de procedure van voorlopige hechtenis
  • De strafrechtelijke verdediging van beklaagden voor de Politierechtbank en de Correctionele Rechtbank en de strafrechtelijke verdediging van beschuldigden voor het Hof van Assisen
  • Bijstand aan minderjarigen of hun ouder(s) voor de Jeugdrechtbank of gebeurlijk de Bijzondere Kamer binnen de Jeugdrechtbank dan wel het Hof van Assisen ingeval van uithandengeving
  • Bijstand aan definitief veroordeelden voor de Strafuitvoeringsrechtbanken