Verkeersrecht

Verkeersrecht? Met dehaese & dehaese raakt u nooit de weg kwijt

Was u betrokken bij een verkeersongeval? Werd u gedagvaard voor de Politierechtbank? Of beging u een verkeersovertreding? Dehaese & Dehaese heeft een jarenlange expertise opgebouwd omtrent alle aspecten van het verkeersrecht en is daarom de juiste keuze wanneer u bijstand wenst in een verkeerszaak.

Aansprakelijkheid in het verkeer

Bent u het slachtoffer van een verkeersongeval of meent de tegenpartij dat u aansprakelijk bent voor de totstandkoming na een verkeersongeval? Vaak ontstaat er na een verkeersongeval discussie over de vergoeding van de schade die hieruit voort vloeit…

Dehaese & Dehaese zorgt voor advies en bijstand op maat. Denk bijvoorbeeld aan het betwisten van uw aansprakelijkheid of het correct begroten en recupereren van de door u geleden schade. Hierbij wordt in eerste instantie een minnelijke regeling nagestreefd, maar desgevallend behartigt Dehaese & Dehaese uw belangen ook tijdens en na een gerechtelijke procedure.

Wij gaan tevens samen met u na of u over een rechtsbijstandsverzekering beschikt. Dit betekent dat uw verzekeraar de kosten van de procedure en de erelonen van de advocaat in uw plaats zal betalen. Dit is immers vaak inbegrepen in uw autoverzekering, misschien zonder dat u het zelf beseft.

Strafrechtelijke procedures

Moet u verschijnen voor de Politierechtbank? Betaalde u niet tijdig een minnelijke schikking of bent u het er niet mee eens? Dehaese & Dehaese behartigt ook uw belangen wanneer u vervolgd wordt wegens het begaan van een verkeersovertreding. Het gaat onder meer om:

  • Snelheidsovertredingen
  • Vluchtmisdrijf
  • Alcohol- en drugsintoxicatie achter het stuur en dronkenschap
  • Veroorzaken van een verkeersongval
  • Rijden zonder rijbewijs of zonder geldige verzekering
  • Verkeersagressie
  • Rijverbod
  • Overige inbreuken op de verkeersregels

De kans is groot dat een rechtsbijstandsverzekering onze kosten van verdediging ten laste neemt. In de meeste autoverzekeringen is een rechtsbijstandsverzekering immers begrepen en komt deze tussen indien u voor de Politierechtbank dient te verschijnen wegens een verkeersinbreuk. Wij onderzoeken dit samen met u.