W.C.O. & faillissement

  • W.C.O.
  • Faillissement
  • Betalingsmoeilijkheden - invordering facturen
  • Begeleiding van ondernemingen in moeilijkheden
  • Begeleiding voor de dienst voor handelsonderzoeken van de Rechtbank van Koophandel
  • Redactie van aangifte van schuldvordering in faillissementen, het inroepen van zekerheden, bevoorrechte schuldvorderingen, eigendomsvoorbehoud e.a. waarborgen
  • Begeleiden van reorganisaties en herstructureringen
  • Redactie van overeenkomsten (contractenrecht)