Bouwrecht & onroerend goed

Ons kantoor heeft een ervaren team van advocaten die advies geven in bouwrecht aan particulieren, gemeentelijke overheden, administraties, aannemers, bouwpromotoren, projectontwikkelaars, bouwheren, ingenieurs, schatters, studiebureaus en verzekeraars.

BOUWRECHT OP ALLE TERREINEN

Privaat of publiek? Zakelijk of particulier? Wij assisteren u bij:

 • Aannemingsovereenkomsten
 • Architectenovereenkomsten
 • Onteigeningen en betwisting van onteigeningen
 • Ter beschikking stellen van of overdracht van eigendom
 • Bezetting ten bede

SPECIALISTEN IN AANSPRAKELIJKHEID EN GESCHILLEN INZAKE BOUWPROJECTEN

Aannemers en architecten hebben een grote verantwoordelijkheid en er kan altijd tijdens een bouwproject iets grondig fout lopen. Ons kantoor kan u bijstaan bij:

 • Schadezaken,
 • Beheersen van de aansprakelijkheid in bouwzaken van bouwheer en aannemer (tienjarige aansprakelijkheid, dadingen over meer- en minwerken, mindergenot, aanslepende opleveringen, procedures van buren , bouwschade,…)
 • Bijstand aan architecten in procedures van beroepsaansprakelijkheid, tienjarige aansprakelijkheid, vorderingen tot schadeloosstelling en bijstand bij expertises
 • Onderhandelingen over schadevergoeding ingeval van vastgestelde minderwaarde
 • Minnelijke en gerechtelijke expertises
 • Toepassing van de wet Breyne

EIGENDOM EN EIGENDOMSOVERDRACHT

 • Vruchtgebruik – (beheer van) mede-eigendom - recht van opstal - pacht (contractenrecht)
 • Onroerende leasing
 • Onteigening (administratief recht), verzet tegen onteigening, betwisting van de onteigeningsvergoeding
 • Huurovereenkomsten - handelsrecht - woninghuur - pacht (contractenrecht)
 • aankoop-verkoop van onroerend goed
 • Uitgestelde eigendomsoverdracht en wederzijdse Koop – verkoopbelofte van onroerend goed, ook voor particulieren, huurkoop

BEMIDDELING ALS PRAGMATISCHE CONFLICTOPLOSSING

Wij geloven sterk in bemiddeling als conflictoplossing. Samen met u werken we uit, ingeval van conflict, welke vorm van conflictoplossing voor u het beste is: via juridische procedure voor de rechtbank of via bemiddeling.

Bouwrecht & onroerend goed