Bouwrecht & onroerend goed

Ons kantoor heeft een ervaren team van advocaten die advies geven in bouwrecht aan particulieren, gemeentelijke overheden, administraties, aannemers, bouwpromotoren, projectontwikkelaars, bouwheren, ingenieurs, schatters, studiebureaus en verzekeraars.

Bouwrecht op alle terreinen

Privaat of publiek? Zakelijk of particulier? Wij assisteren u bij :

 • aannemingsovereenkomsten
 • architectenovereenkomsten
 • onteigeningen en betwisting van onteigeningen
 • ter beschikking stellen van of overdracht van eigendom

Specialisten in aansprakelijkheid en geschillen inzake bouwprojecten

Aannemers en architecten hebben een grote verantwoordelijkheid en er kan altijd tijdens een bouwproject iets grondig fout lopen. Ons kantoor kan u bijstaan bij :

 • schadezaken,
 • beheersen van de aansprakelijkheid in bouwzaken van bouwheer en aannemer (tienjarige aansprakelijkheid, dadingen over meer- en minwerken, mindergenot, aanslepende opleveringen, procedures van buren , bouwschade,…)
 • Bijstand aan architecten in procedures van beroepsaansprakelijkheid, tienjarige aansprakelijkheid, vorderingen tot schadeloosstelling en bijstand bij expertises
 • onderhandelingen over schadevergoeding ingeval van vastgestelde minderwaarde
 • minnelijke en gerechtelijke expertises.

Eigendom en eigendomsoverdracht

 • vruchtgebruik – (beheer van) mede-eigendom - recht van opstal - pacht (contractenrecht)
 • Onroerende leasing
 • Onteigening (administratief recht) , verzet tegen onteigening, betwisting van de onteigeningsvergoeding
 • Huurovereenkomsten - handelsrecht - woninghuur - pacht (contractenrecht)
 • aankoop-verkoop van onroerend goed
 • Uitgestelde eigendomsoverdracht en wederzijdse Koop – verkoopbelofte van onroerend goed, ook voor particulieren

Bemiddeling als conflictoplossing

Wij geloven sterk in bemiddeling als conflictoplossing, zeker in bouwzaken waar soms complexe onderhandelde oplossingen de beste uitweg zijn uit een conflict.

Wij staan u bij en helpen u om conflicten te vermijden of op te lossen. Ofwel stellen wij onze knowhow inzake bemiddeling ter beschikking. En als dat niet lukt kunnen wij naar een juridische procedure overschakelen.

Bouwrecht & onroerend goed