Contractenrecht

Zowel particulieren, ondernemingen, zorginstellingen, non profit-organisaties als overheden sluiten contracten af met partijen die meestal deels andere belangen en doelstellingen hebben. Ons kantoor beschikt over een team van advocaten met een jarenlange expertise en helpt u om sluitende contracten af te sluiten. Onze aanpak hierin is pragmatisch en resultaat gericht zonder onnodige complexiteit.

Contractenrecht in alle sectoren

Wij staan onze cliënten bij in een veelheid van soorten contracten waaronder :

 • Contracten met betrekking tot concessie, agentuur, commissie en franchising
 • Contracten in verband met hardware en software, e-commerce, internet
 • Bescherming van intellectuele en industriële eigendomsrechten : auteursrecht, merken, tekeningen en modellen, licentieovereenkomsten
 • Betwistingen of schade ingeval van eventuele kartelafspraken
 • Ondernemen van actie tegen misbruik van machtspositie en oneerlijke mededinging
 • Overeenkomsten in verband met handelshuur, woninghuur, pacht, leasingcontracten (roerend en onroerend)
 • Contracten inzake overdracht van onroerend goed : compromis koop-verkoop, aankoop-verkoopbelofte voor een onroerend goed, bijzondere aspecten ingeval van overdracht van aandelen met onroerend goed.
 • Verzekeringscontracten
 • Overdracht van aandelen : letter of intent, overnameovereenkomst, gedwongen uitkoop van aandeelhouders, aandeelhoudersovereenkomsten
 • Financiering : leningen van derden , aandeelhoudersleningen, borgstellingen, bancaire krediet en onderhandeling van borgstellingen.
 • Dadingsovereenkomsten
 • Overeenkomsten i.v.m. hardware en software, e-commerce en internet

Glashelder contractenrecht

Contra proferentem! Onduidelijke contracten moeten vermeden worden. Een glashelder contract is de basis voor een goede samenwerking en vertrouwen. Ons kantoor levert daartoe adequaat en resultaat gericht advies.

Contractenrecht