Familierecht & echtscheidingen

Overweeg je te huwen of verkies je een samenlevingsovereenkomst.

Denk je eraan uit elkaar te gaan ingeval je gehuwd bent, ingeval je samenwoont. En welke zijn de risico’s voor en de rechten van de kinderen?

Het familierecht heeft heel wat evoluties doorgemaakt. Kies voor onze ervaren en begripvolle adviseurs die u wegwijs maken in uw rechten en plichten op het vlak van familierecht voor onder meer :

 • Bijstand bij de keuze tussen huwen volgens het wettelijk stelsel of met een huwelijkscontract
 • Ongehuwd samenwonen (feitelijk samenwonen of wettelijk samenwonen)
 • Overeenkomsten, waarin de rechten en plichten worden vastgelegd, over de gezinswoning, kosten van de huishouding, inkomsten, sparen, leningen afsluiten, onderhoud van de kinderen…
 • Echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT) :
  • Via het sluiten van een overeenkomst of een procedure echtscheiding voor de familierechtbank
  • Overeenkomsten met betrekking tot de verblijfsregeling van de kinderen
 • Procedures voor de Familierechtbank
 • Familiezaken en echtelijke betwistingen
 • Afstamming
 • Ouderlijk gezag
 • Kindermisbruik en incest

Bemiddeling als pragmatische conflictoplossing

Wij geloven sterk in bemiddeling als conflictoplossing. Samen met u werken wij uit, of bemiddeling een oplossing zou kunnen zijn voor een gestelde problematiek of dat een procedure voor de rechtbank meer aangewezen is.

Familierecht & echtscheidingen