Ondernemingsrecht,
Handels- & vennootschapsrecht

Onze advocaten verstrekken advies aan ondernemingen en particulieren binnen het brede domein van het ondernemingsrecht. Iedereen die zelfstandig actief is wordt als een ondernemer beschouwd. Niet alleen vennootschappen of verenigingen, maar sinds 1 november 2018 ook een bakker, dokter, architect, landbouwer, advocaat, e.a. zelfstandigen, kortom iedereen die zelfstandig actief is.

Wij kunnen u bijstaan bij alle aspecten die gepaard gaan met het voeren van een onderneming.

Overeenkomsten

 • Handelspraktijken en handelscontracten
 • Distributieovereenkomsten, handelshuur, licentieovereenkomsten, aanneming, leasing…
 • Bijzondere bepalingen : niet concurrentiebeding en productaansprakelijkheid
 • Geschiloplossing via bemiddeling en via de rechtbank
 • Facturen : invorderingen ; algemene factuurvoorwaarden
 • Aandeelhoudersovereenkomsten
 • Contracten om aandeelhoudersgeschillen te beslechten

Ondernemingen, vennootschappen en fiscaal recht

 • Begeleiding van ondernemingen in moeilijkheden (gerechtelijke reorganisatie en faillissement) : door advocaten met ervaring als gerechtelijk bemiddelaar en als curator faillissementen
 • Oprichting en keuze van rechtsvorm voor een vennootschap
 • Ontbinding en vereffening van een vennootschap
 • Redactie van statuten en aandeelhoudersovereenkomsten
 • Inbreng van een handelszaak, fusies en partiële splitsing
 • Benoeming, ontslag en aansprakelijkheid van bestuurders
 • Fiscaal advies ; procedures inzake directe en indirecte belastingen

Oprichting, fusie, splitsing en overname van ondernemingen

Wij kunnen u bijstaan met onze jarenlange ervaring in :

 • Begeleiding bij de overdracht van aandelen of overdracht van een bedrijfstak : begeleiding van het algehele overnametraject (due diligence fase, milieuaspecten, onderhandelingen) en contractfase (het opstellen van intentieverklaringen, verkoopovereenkomst, aandeelhouders-overeenkomst voor de kopers, actualisatie van de statuten van de gekochte vennootschap)
 • Statutaire bescherming van minderheidsaandeelhouders
 • Familiale opvolging
 • Echtscheiding van echtgenoten die partner zijn in een vennootschap

Bemiddeling als pragmatische conflictoplossing

Wij geloven sterk in bemiddeling als conflictoplossing. Samen met u werken wij uit, ingeval van conflict, welke vorm van conflictoplossing voor u het beste is : via een procedure voor de rechtbank of via bemiddeling.

Handels- & vennootschapsrecht