Intellectuele rechten

Intellectuele eigendom

Ons kantoor staat cliënten bij in het domein intellectuele en industriële eigendomsrechten en de bescherming van kennis voor onder meer de volgende dossiers :

  • Advies over octrooien, merken, tekeningen – en modellen en het verkrijgen van deze bescherming
  • Bescherming van auteursrecht, bedrijfsgeheimen en handelsnaam
  • Bijstand bij onderhandelingen over en het opstellen van licentieovereenkomsten en andere overeenkomsten van bescherming.
  • Handhaving van intellectuele rechten en het voeren van stakingsprocedures.

ICT-recht

Op het vlak van ITC staan wij onze cliënten onder meer regelmatig bij in verband met :

  • Het opstellen van IT-contracten
  • Databescherming, GDPR- compliance en privacy
  • Advies omtrent e-commerce, elektronische communicatie en sociale media

Media- en entertainmentrecht

Ook inzake mediarecht staan wij onze cliënten regelmatig bij om zijn/haar rechten te vrijwaren inzake onder meer :

  • Handhaving van grondrechten en persoonlijkheidsrechten: recht op vrije meningsuiting, recht op afbeelding en recht op antwoord
  • Onderhandelingen m.b.t. exclusiviteitsovereenkomsten, distributieovereenkomsten, uitgavecontracten, productieovereenkomsten en geheimhoudingsovereenkomsten
  • Bijstand aan Bekende Vlamingen, auteurs, kunstenaars, artiesten en journalisten voor Rechtbanken, de Vlaamse Media Regulator en de Raad voor Journalistiek
Intellectuele rechten