Schadezaken

Schade doet zich voor in een enorm breed scala van situaties. Ons kantoor assisteert u in dossiers om een schadevordering voor te bereiden en in te leiden of om u te begeleiden indien u geconfronteerd wordt met een schadeclaim.

In het bijzonder staan wij in voor de volledige behandeling van schadedossiers onder meer in de volgende gevallen :

Lichamelijke schade

  • Medische aansprakelijkheid en ziekenhuisaansprakelijkheid
  • Claims inzake letselschade ingevolge een verkeersongeval, medisch falen, een arbeidsongeval, …
  • Strafrechtelijke verdediging

Stoffelijke schade

  • Bouwschade en aansprakelijkheid van aannemers en architect
  • Brandschade en aanverwante risico's
  • Huurschade

Economische en financiële schade

  • Inbreuken op verklaringen en waarborgen in het geval van overdracht van een vennootschap,
  • Aansprakelijkheid van bestuurders
  • Productaansprakelijkheid
  • Overheidsaansprakelijkheid
Schadezaken