Strafrecht

Wij staan in verdenking gestelden, beklaagden, veroordeelden en slachtoffers bij wanneer zich (mogelijk) strafrechtelijke feiten hebben voorgedaan.

Strafrecht en strafprocesrecht

 • Advies en bijstand aan particulieren en ondernemingen in gerechtelijke onderzoeken : tijdens het vooronderzoek, burgerlijke partijstelling in handen van de onderzoeksrechter, het formuleren van verzoeken tot bijkomende onderzoekshandelingen , formuleren van verzoek tot inzage in het strafdossier, formuleren van verzoeken tot opheffing van beslag,…
 • Volgens de nieuwe “Salduz-wet” heeft elke verdachte recht op voorafgaand overleg en bijstand tijdens alle verhoren, ongeacht of hij/zij van zijn/haar vrijheid benomen is.
 • Advies en bijstand inzake strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen
 • Advies aan slachtoffers van strafrechtelijke feiten waaronder stalking, incest, zedenfeiten, …
 • Begeleiding bij de aangifte bij de politie, het neerleggen van een klacht met burgerlijke partijstelling in handen van de onderzoeksrechter, vordering van schadevergoeding.
 • Advies en bijstand inzake vervolging inzake financieel-economische misdrijven (misbruik van vennootschapsgoederen, bedrieglijk faillissement, fraude, valsheid in geschrifte, vervolgingen inzake misbruik van voorkennis…)
 • Advies en bijstand inzake het verruimde verval van de strafvordering tegen betaling van een geldsom, de zgn. afkoopwet
 • Advies en bijstand inzake burgerlijke partijstelling voor de Politierechtbank, de Correctionele Rechtbank en het Hof van Assisen met het oog op het bekomen van een schadevergoeding
 • De strafrechtelijke verdediging van in verdenking gestelden tijdens de procedure van voorlopige hechtenis
 • De strafrechtelijke verdediging van beklaagden voor de Politierechtbank , de Correctionele Rechtbank en het Hof van Beroep
 • de strafrechtelijke verdediging van beschuldigden voor het Hof van Assisen
 • Bijstand aan definitief veroordeelden voor de Strafuitvoeringsrechtbanken

Jeugdbeschermingsrecht

 • Bijstand aan minderjarigen of hun ouder(s) voor de Jeugdrechtbank, de Bijzondere Kamer binnen de Jeugdrechtbank of het Hof van Assisen ingeval van uithandengeving
Strafrecht