Degelijke algemene verkoopsvoorwaarden zijn onontbeerlijk

In het ondernemerschap van vandaag zijn degelijke algemene verkoopsvoorwaarden onontbeerlijk.

Drijf je enkel handel met ondernemingen of heb je ook particulieren als klant. Ben je grensoverschrijdend (internationaal) actief. De algemene verkoopsvoorwaarden dienen hieraan aangepast te zijn.

Werd de wet op de marktpraktijken gerespecteerd. Indien dit niet het geval is, loop je het risico dat de bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden door de rechter nietig worden verklaard zodat je er geen beroep op kan doen.

Enkele punten die nauwkeurig dienen bekeken te worden:

  • Een goede formulering van de aangewende definities.
  • Tariefverhogingen bij de offertes.
  • Aansprakelijkheid. Quid bij verborgen gebreken.
  • Intellectuele rechten. Quid geheimhoudingsplicht.
  • Opzegging en ontbinding.

Toepasselijkheid algemene verkoopsvoorwaarden

De hoofdregel is dat deze vóóraf aan een af te sluiten overeenkomst ter hand zijn gesteld aan de andere partij die er op deugdelijke wijze kennis van heeft kunnen nemen. Dit zou per post kunnen zijn of als ingescande bijlage per email bij het verstrekken van een offerte. Voorwaarde is dan wel dat op geen enkele wijze enig bezwaar wordt gemaakt door de andere partij tegen de toepasselijkheid van de ter hand gestelde algemene verkoopsvoorwaarden in het concrete geval.

De rechter zal de algemene voorwaarden enkel aannemen wanneer deze door de ene partij consequent toepasbaar verklaard zijn aan de andere partij en mits deze laatste hier geen bezwaar heeft tegen gemaakt.

Ook voor offertes en facturen via e-mail worden de algemene verkoopsvoorwaarden nauwgezet mee overgemaakt.

Contactpersonen

Lieve DEHAESE

Jessie DECKMYN

Degelijke algemene verkoopsvoorwaarden zijn onontbeerlijk