Nieuwe privacyverordening heeft belangrijke impact op ondernemingen

Op 4 mei 2016 werd de nieuwe Europese Privacyverordening gepubliceerd.

Deze verordening zal een belangrijke impact hebben op ondernemingen, en in het bijzonder op de relatie werkgever-werknemer. Telkens als er persoonsgegevens van een werknemer verwerkt worden zal er rekening moeten gehouden worden met de verplichtingen die opgelegd worden door deze privacyverordening.

Deze Privacyverordening treedt in werking op 25 mei 2018 en zal gelden in de hele Europese Unie. Ondernemingen hebben nog een tweetal jaar de tijd om zich voor te bereiden.

Aangezien er aanzienlijke sancties voorzien zijn bij niet naleving is het belangrijk dat ondernemingen hiermee zo spoedig mogelijk starten.

CONTACTPERSONEN : Lieve DEHAESE

Nieuwe privacyverordening heeft belangrijke impact op ondernemingen