Piraterij in de muziekwereld, wat is er nu echt van aan

Piraterij in de muziekwereld, wat is er nu echt van aan

Uit een recent door het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van de Europese Unie gepubliceerde rapport blijkt dat de muziekindustrie ten gevolge van piraterij wordt geconfronteerd met een aanzienlijk inkomstenverlies hetgeen leidt tot banenverlies.

Verschillende studies brachten in het verleden uiteenlopende resultaten naar voren en bepaalde auteurs zijn zelfs de stelling genegen dat piraterij de muziekverkoop zou doen stijgen doordat de consument op deze wijze in aanraking zou komen met muziek die zij anders nooit zou kopen. 

Echter, uit 22 van de laatste 25 gepubliceerde studies ter zake komt onomwonden naar voren dat er weldegelijk consensus is over het feit dat piraterij de muziekindustrie enorme schade toebrengt. 

Uit het rapport blijkt een concreet verlies van € 170 miljoen in 2014 voor wat betreft de globale muziekverkoop. Dit betekent een inkomstenverlies van 5,2 % en een direct verlies van 829 jobs in de sector. 

Tevens is er sprake van een aanzienlijke impact op de publieke financiën. De overheid zou immers € 63 miljoen mislopen aan taksen en sociale bijdragen. 

In de komende maanden zal het Bureau studies publiceren over de invloed van piraterij op andere sectoren zoals onder meer, wijn en likeuren, computers en smartphones.

Ook hiervan houden wij u op de hoogte..

Roeland JANS

 

Piraterij in de muziekwereld, wat is er nu echt van aan