Juridische zorgen in medisch recht?

Medisch recht? Wij dragen zorg voor uw juridische zorgen

Artsen en zorginstellingen zijn niet alleen gebonden door hun deontologie, maar ook door een strikt juridisch kader. Dehaese & Dehaese is uw partner in het ontwarren van de knoop die medisch recht heet.

Welke rechten heeft een patiënt?
U bent zich niet altijd bewust van de rechten die het medisch recht een patiënt biedt. Schendt het medisch dossier het privacyrecht van de patiënt? Dehaese & Dehaese maakt u wegwijs in de rechten van de patiënt. Dehaese & Dehaese houdt de rechten van de patiënt juridisch gezond.

Medisch recht voor artsen
Als arts weet u allicht goed wat het beroepsgeheim en het strikte juridische kader voor u betekenen. U rekent daarom best op een vaste en betrouwbare partner in medisch recht. Hebt u een geschil met de orde der geneesheren? Wilt u een overeenkomst afsluiten met andere artsen of hebt u een risico of aansprakelijkheid met een patiënt? Dehaese & Dehaese biedt u de nodige juridische expertise en ervaring met gelijkaardige juridische situaties.

Medisch recht voor zorginstellingen
Een zorginstelling kan niet zonder een goede advocaat. Deze moet exact op de hoogte zijn van de omstandigheden waarin uw instelling moet functioneren. Bij Dehaese & Dehaese vindt u die expertise. Reken op ons voor overeenkomsten met artsen en patiënten, dadingen of andere deals met verzekeringsinstellingen, medische dossiers, privacy, letselschade enz.

Een absolute expert nodig in medisch recht? Ons kantoor biedt u de nodige ervaring en kennis.

Het verlenen van advies evenals het verlenen van bijstand in minnelijke regelingen en bij gerechtelijke procedures met betrekking tot volgende aspecten:

  1. Burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de medische beroepsbeoefenaar en de zorginstellingen naar aanleiding van medische fouten of het gebruik van medische hulpmiddelen
  2. Het beroepsgeheim van de medische beroepsbeoefenaar
  3. Medische verzekeringscontracten
  4. Patiëntenrechten: wet op de patiëntenrechten, het medisch dossier, informed consent, privacy,..
  5. Overeenkomsten tussen medische beroepsbeoefenaars onderling en/of met zorginstellingen
  6. De wet van 31.03.2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolge van gezondheidszorg (fonds voor medische ongevallen)
  7. Medisch tuchtrecht: deontologische geschillen tussen artsen en orde van geneesheren

Wens je meer uitleg contacteer ons.

Contactpersonen

Johan DEHAESE
Sofie GROSEMANS

 

Juridische zorgen in medisch recht?