Waarom een advocaat als bemiddelaar kiezen?

Bemiddeling of mediation beoogt geschillen tussen partijen op te lossen via het uitwerken van een wederzijds aanvaardbare oplossing.  De bemiddelaar zal, in tegenstelling tot bvb. een rechter, zelf geen beslissing opleggen, maar tracht als onafhankelijke derde samen met de partijen hun geschil te analyseren en op te lossen.

Vooreerst bevordert of herstelt hij de communicatie tussen de partijen.  De bemiddelaar helpt daarna als onafhankelijke derde de partijen om hun geschil te analyseren en werkt daarna oplossingen uit.  De bemiddelaar zal streven naar een "win-win" situatie, door oplossingen uit te werken die voor alle partijen aanvaardbaar zijn en zet deze om in sluitende overeenkomsten.

Waarom een advocaat als bemiddelaar kiezen?

Een advocaat-bemiddelaar is gebonden door een strikte deontologie, die geheimhouding en vertrouwelijkheid garandeert. Een advocaat-bemiddelaar  is het best geplaatst om alle alternatieven in te schatten   (vb. de slaagkansen en voor-en nadelen van het instellen van een vordering voor de rechtbank).

Ondernemingsbemiddeling

De wet van 31.01.2009 betreffende de continuïteit van ondernemingen heeft een nieuwe figuur in het leven geroepen: de ondernemingsbemiddelaar.

Dit is een onafhankelijke bemiddelaar die tot taak heeft te helpen om een oplossing te zoeken met de onderneming in moeilijkheden en alle andere betrokkenen.

Advocaat Lieve Dehaese is een erkende bemiddelaar

Een erkende bemiddelaar heeft altijd een speciale opleiding gevolgd en is erkend door de Federale Bemiddelingscommissie. Er zijn ook niet erkende bemiddelaars, voor het onderscheid en de gevolgen zie website: www.just.fgov.be/bemiddeling

Advocaat Lieve Dehaese is een erkende bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken erkend door de Federale bemiddelingscommissie en heeft deze speciale opleiding gevolgd.

Contactpersonen

Lieve DEHAESE

Carolien VANNIJLEN

Waarom een advocaat als bemiddelaar kiezen?