Vanaf 29 februari 2016 zijn alle misdaden correctionaliseerbaar.

Ze worden behandeld door de correctionele rechtbank in plaats van door het hof van assisen.

Er zijn geen uitzonderingen meer. Tot 29 februari 2016 was dit slechts mogelijk voor een beperkte lijst van misdaden. Voortaan zijn alle misdaden correctionaliseerbaar als er verzachtende omstandigheden zijn.  De beoordeling of een zaak voor de correctionele rechtbank of voor het hof van assisen komt, wordt geval per geval beoordeeld door het parket en de onderzoeksrechter of door de rechter ten gronde (bij een rechtstreekse dagvaarding door het parket).

Door meer zaken naar de correctionele rechtbank door te schuiven zal de werklast voor het hof van assisen verminderen.  Volgens de memorie bij de nieuwe wet zal het openbaar ministerie in een omzendbrief critria kunnen vastleggen voor zaken waarvoor de verwijzing naar het hof van assisen moet gevorderd worden.

Bron : Wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 19 februari 2016 (art.121-123 Potpourri II-wet)

CONTACTPERSONEN : Johan DEHAESE

Vanaf 29 februari 2016 zijn alle misdaden correctionaliseerbaar.
Vanaf 29 februari 2016 zijn alle misdaden correctionaliseerbaar.