Naar bijstand door een advocaat bij alle politieverhoren

Een nieuw wetsontwerp van minister van justitie Koen Geens voorziet dat elke verdachte van een misdrijf waarop een vrijheidsstraf staat voortaan recht zal hebben op de bijstand van een advocaat bij zijn verhoor.

Voorheen was dit enkel het geval bij feiten waarop een vrijheidsstraf van één jaar of meer stond.

Nieuw is eveneens dat het recht op bijstand niet langer beperkt is tot het eerste verhoor, maar eveneens geldt voor alle navolgende verhoren.

Bedoeling is dat de advocaat nog meer zal kunnen waken over het correcte verloop van het verhoor en zal kunnen controleren of de rechten van de verdachte gerespecteerd worden.

De advocaat zal eveneens de mogelijkheid hebben om opmerkingen te laten noteren op het verhoorblad.

Dit wetsontwerp werd zeer recent toegelicht in de Kamer.

David THOENG 

 

 

Naar bijstand door een advocaat bij alle politieverhoren
Naar bijstand door een advocaat bij alle politieverhoren