Regels rond erfdeel voor wettelijke erfgenamen worden versoepeld door minister van justitie Koen Geens

de standaard di 06/12/2016  :   Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wil het erfrecht zo hervormen dat het makkelijker wordt om af te wijken van het zogenoemde "voorbehouden deel". Mensen zullen makkelijker kunnen beslissen om het minimale deel van hun erfenis dat naar hun wettelijke erfgenamen moet gaan, anders te verdelen.

Doel van de hervorming van het erfrecht is om mensen vrijer te laten beslissen over de verdeling van hun erfenis Momenteel is de beperkende maatregel van het "voorbehouden deel" voor wettelijke erfgenamen moeilijk te omzeilen.

In de nieuwe regeling zal van de wettelijke verplichting afgeweken kunnen worden, als de erflater en zijn erfgenamen daar samen een contract over afsluiten. Wanneer ouders bijvoorbeeld één kind een groter deel van de erfenis willen nalaten, moeten alle betrokken partijen daar een formele schriftelijke overeenkomst over sluiten. 

Volgens Geens moet iedereen makkelijker kunnen beslissen over de verdeling van zijn erfenis. "Deze aanpassing heeft zeker zijn betekenis in de context van nieuw samengestelde gezinnen. Maar we willen in de eerste plaats dat bijvoorbeeld ouders van kinderen die speciale zorgen nodig hebben, of ouders die al jaren door een bepaald kind worden verzorgd, van de strenge regels kunnen afwijken, uiteraard met instemming van de andere kinderen die weten wat en hoe alles gaat gebeuren."De Standaard 6 december 2016

Contactpersonen kantoor erfrecht

Regels rond erfdeel voor wettelijke erfgenamen worden versoepeld door minister van justitie Koen Geens
Regels rond erfdeel voor wettelijke erfgenamen worden versoepeld door minister van justitie Koen Geens