Ontslag op basis van medische redenen. Vanaf 1 januari 2017 iets eenvoudiger voor werkgevers.

De Standaard 22.12.2016. Werkgever kan werknemer sneller ontslaan na lange ziekte.

Een nieuw jaar luidt nieuwe regels in, en dat zal in 2017 niet anders zijn. Zo wordt het vanaf 1 januari voor werkgevers iets eenvoudiger om werk­nemers te ontslaan op basis van medische overmacht. ‘En dat lijken veel werk­gevers ook te willen gaan doen’, klinkt het ongerust bij het ACV in Het Nieuwsblad.

Elk jaar worden in ons land 200.000 mensen ziek voor een periode langer dan twee maanden. In tien jaar tijd is het aantal langdurig zieken gestegen van 200.000 tot 335.000. Daarom beloofde de regering om langdurig zieken die nog kunnen werken beter te begeleiden naar een job.

Maar daaraan is, vanaf 1 januari, ook een versoepeling van de ontslagregeling wegens medische overmacht gekoppeld, zo blijkt nu. ‘De ­eerste stap in een re-integratietraject is een screening door een arbeidsgeneesheer’, zegt Herman Fonck van de christelijke vakbond ACV. ‘Die geneesheer oordeelt of een langdurig zieke weer aan het werk kan of verklaart hem definitief arbeidsongeschikt. Het traject kan worden opgestart door de werknemer, de adviserende geneesheer of de werkgever zelf.’ Dat laatste is nieuw: nu is het verboden voor arbeidsgeneesheren om op vraag van werkgevers een zieke werknemer op te roepen tijdens de ziekte­periode.

‘De nieuwe regeling houdt gevaren in’, zegt Fonck. ‘Als de arbeidsgeneesheer vanaf 2017 een werknemer definitief arbeidsongeschikt verklaart, kan de werkgever hem vlotter ontslaan.’

Misbruik

De ongerustheid is groot, zegt Fonck. Vooral omdat de vakbond merkt dat werkgevers tijdens infosessies ‘erg ­geïnteresseerd zijn in het ontslag op basis van medische overmacht, en er heel ­gerichte vragen over stellen’. ‘Alsof ze grote kuis lijken te willen houden onder hun langdurig zieke werknemers.’

Ook bij Kom op tegen Kanker zijn ze op hun hoede. ‘Uiteraard is het een goede zaak dat de regering werk maakt van re-integratie. Veel werkgevers zullen daar goede dingen mee doen. Maar je hebt nu eenmaal altijd mensen die misbruik maken van een poort die wordt opengezet.’

Op het kabinet van bevoegd minister Kris Peeters (CD&V) is te horen dat er ‘veel begrip’ is voor de ongerustheid, en daarom ‘vrij snel een eerste evaluatie van de houding van werkgevers zal worden gemaakt’. ‘Maar het oordeel over arbeidsongeschiktheid zal nooit bij de werkgever liggen’, benadrukt woordvoerster Miet Deckers. ‘Als extra bescherming is er de regel dat een werknemer pas kan worden ontslagen na de volledige procedure voor re-integratie.’

Contactpersonen kantoor  : Evelyne LYNEN Jessie DECKMYN arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht

Ontslag op basis van medische redenen. Vanaf 1 januari 2017 iets eenvoudiger voor werkgevers.
Ontslag op basis van medische redenen. Vanaf 1 januari 2017 iets eenvoudiger voor werkgevers.