Het getuigschrift Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken 2016 voor Mter David THOENG, partner in ons kantoor.

Op 20 december 2016 verleende de Opleidingscommissie het getuigschrift Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken aan Mter David Thoeng.  Dit getuigschrift bevestigt dat hij de Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken 2016, georganiseerd door de Orde van Vlaamse Balies,  met succes heeft gevolgd en gerechtigd is om van dit getuigschrift melding te maken.

David THOENG

Alleen advocaten die met succes deze bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken volgden en het getuigschrift behaalden zijn gerechtigd om cassatieberoep in strafzaken in te stellen.

Dit is ook zo voor een memorie tot staving van het cassatieberoep in strafzaken. Deze memorie dient steeds ondertekend te zijn door een advocaat houder van dit door de wet vereiste getuigschrift.

Cassatieberoep kan ook worden ingesteld door:

- advocaten bij de Balie van het Hof van Cassatie.
- advocaten die de beroepsopleiding bij de Balie van het Hof van Cassatie hebben gevolgd.

Het getuigschrift Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken 2016 voor Mter David THOENG, partner in ons kantoor.
Het getuigschrift Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken 2016 voor Mter David THOENG, partner in ons kantoor.