Bemiddeling als conflictoplossing. Meer problemen oplossen via bemiddeling is de evolutie die minister van Justitie Koen Geens voor ogen heeft.

De hervorming van het burgerlijke recht voorziet meer mogelijkheden voor bemiddeling. 

Bemiddeling zal enkel door erkende bemiddelaars kunnen gebeuren, waaraan een stevig examen voorafgaat. Tevens zullen rechters ruziënde partijen kunnen verplichten eerst een bemiddeling te proberen.

Wat is bemiddeling of mediatie?

Bemiddeling of mediatie is een manier om geschillen tussen 2 of meer partijen op te lossen, waarbij de bemiddelaar of de mediator de partijen helpt om tot een wederzijds aanvaardbare oplossing te komen.
De bemiddelaar zal, in tegenstelling tot bv een rechter, zelf geen beslissing opleggen.
De bemiddelaar helpt de partijen om de situatie te analyseren.
De bemiddelaar helpt mee met de partijen om oplossingen uit te werken.
De bemiddelaar zal als voorname taak hebben om de communicatie tussen de partijen te structureren en te bevorderen.
De bemiddelaar zal oog hebben voor de lange-termijn relatie en de gevolgen van een mogelijke oplossing op lange termijn.
De bemiddelaar zal streven naar een “win-win” situatie, een situatie waarbij beide partijen voordeel hebben.
Als er een akkoord tot stand komt, zal de bemiddelaar dit op papier zetten.

Waarom een advocaat als bemiddelaar kiezen?

Een advocaat-bemiddelaar is gebonden door strikte deontologische regels.
Bij een advocaat is de geheimhouding en vertrouwelijkheid gegarandeerd.
Een advocaat-bemiddelaar is een expert in conflictmanagement, en kan nog beter dan anderen de alternatieven inschatten (vb. de slaagkansen van een vordering voor de rechtbank).

Lieve Dehaese is een erkende bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken.

Een erkende bemiddelaar heeft altijd een speciale opleiding gevolgd en is erkend door de Federale Bemiddelingscommissie. 

Wens je meer informatie, contacteer ons :  Lieve DEHAESE

                                                               handels-en vennootschapsrecht

                                                                bemiddeling

Heb je interesse in onze nieuwsbrieven of seminaries : schrijf in 

Bemiddeling als conflictoplossing. Meer problemen oplossen via bemiddeling is de evolutie die minister van Justitie Koen Geens voor ogen heeft.
Bemiddeling als conflictoplossing. Meer problemen oplossen via bemiddeling is de evolutie die minister van Justitie Koen Geens voor ogen heeft.