Nieuwe regels erfrecht. Een grotere vrijheid om je nalatenschap te regelen

Op 1 september 2017 werd in het Belgisch Staatsblad de wet tot hervorming van het burgerlijk erfrecht gepubliceerd.  Er is  nog voldoende tijd om je persoonlijke situatie te bekijken en je te laten inlichten.  De wet treedt pas na een jaar in werking, dus  op 1 september 2018.

De meest in het oog springende wijzigingen hebben betrekking op :

 

  1. Wettelijke reserve : De wettelijke reserve is nu vastgelegd op de helft van de nalatenschap, ongeacht het aantal kinderen.  Elk kind heeft recht op zijn deel van de helft van de nalatenschap.  Over de andere helft van de nalatenschap (het beschikbaar deel) beslis je volledig vrij.  Deze aanpassing is er gekomen door de opkomst van nieuwe samenlevingsvormen en de nieuw samengestelde gezinnen. 

  2. Erfovereenkomsten : Ouders kunnen tijdens hun leven met hun kinderen in een bindend contract afspraken maken over de verdeling van de erfenis.  Alleen afspraken tussen ouders samen met hun kinderen zijn mogelijk.  Het is niet mogelijk dat broers en zussen onder elkaar afspraken maken over de verdeling van de erfenis. Ouders kunnen samen met hun kinderen bijvoorbeeld de waarde van een schenking vastleggen.  Ze kunnen akkoord gaan met een gift aan derden of voor een goed doel.  Kinderen kunnen bijvoorbeeld afstand doen van hun erfdeel ten voordele van een gehandicapte broer of zus die de erfenis nodig heeft om medische zorg te kunnen blijven  betalen.  Deze afspraken kunnen vele problemen bij de erfenis voorkomen.  Elk kind moet wel akkoord gaan.  Als een van de kinderen weigert te tekenen is er geen akkoord.  De overeenkomst wordt vastgelegd bij een notaris.

  3. Schenkingen : Er komt ook een einde aan de scheeftrekking tussen schenkingen van roerende goederen en onroerende goederen.  Voor de waarde van zowel roerende als onroerende goederen is nu het ogenblik van de schenking het referentiepunt.

  4. Onterven : Ouders kunnen hun kinderen niet onterven.  Maar kinderen kunnen hun ouders wel onterven.  Hier is er wel een uitzondering voor zorgbehoevende ouders.  Zij hebben een onderhoudsvordering die maximaal een kwart van de nalatenschap van het kind bedraagt.

        Lieve Dehaese advocaat partner Dehaese & Dehaese Advocatenkantoor

Voor meer informatie contacteer ons  :  Lieve Dehaese    

                                                          erfrecht  

Nieuwe regels erfrecht. Een grotere vrijheid om je nalatenschap te regelen
Nieuwe regels erfrecht. Een grotere vrijheid om je nalatenschap te regelen