Op 17 oktober 2017 gaf ons kantoor een seminarie over samenwerkingsvormen voor medicals. Belangrijke wijzigingen na de invoering van de nieuwe vennootschapswet kwamen aan bod.

De volgende samenwerkingsvormen werden toegelicht :

* Samenwerking zonder rechtspersoonlijkheid
                * de loutere associatie – het associatiecontract
                * de maatschap
* Samenwerking met rechtspersoonlijkheid :
                * de bvba

                * de cvba   

Enkele belangrijke wijzigingen na de invoering van de nieuwe vennootschapswet werden nader bekeken :

* De BVBA wordt BV :

 oprichting en wijziging statuten blijft notarieel
 financieel plan bij oprichting : dient meer gedetailleerd en onderbouwd
   
inbreng mogelijk in geld maar ook in arbeid
 vrije overdraagbaarheid van aandelen wordt mogelijk
 één aandeelhouder mogelijk (natuurlijk of rechtspersoon)
kapitaalbegrip verdwijnt : geen kapitaalinbreng meer vereist
 inkoop eigen aandelen wordt mogelijk (vroeger alleen in CV)
 latere uitgiftes aandelen : uitgifteprijs bepaald door bestuursorgaan

-  grotere contractuele vrijheid
-  uitkering interimdividend wordt mogelijk 
    
 
meervoudig stemrecht mogelijk en wordt  losgekoppeld van de aandelenparticipatie
 kapitaal is dus niet meer langer het instrument voor bescherming van schuldeisers


* De CVBA zal niet meer mogelijk zijn voor associaties van vrije beroepen.

   Bestaande CVBA's van vrije beroepen dienen omgevormd naar een BV.  

   De CVwordt na de komende hervorming voorbehouden voor effectief coöperatieve samenwerkingen.

Voor meer informatie :  contacteer ons

 


 

             

                                                      

Op 17 oktober 2017 gaf ons kantoor een seminarie over samenwerkingsvormen voor medicals. Belangrijke wijzigingen na de invoering van de nieuwe vennootschapswet kwamen aan bod.
Op 17 oktober 2017 gaf ons kantoor een seminarie over samenwerkingsvormen voor medicals. Belangrijke wijzigingen na de invoering van de nieuwe vennootschapswet kwamen aan bod.