Vanaf 19 februari 2018 is het nieuwe KB van 1 februari 2018 van toepassing. Dit KB bepaalt de statuten en procedure voor de vaststellingen van de Technische Specificaties (afgekort : STS)

STS – Technische Specificaties 

Deze STS’sen zijn bedoeld om de kwaliteit (gebruiksgeschiktheid, duurzaamheid, …) in de bouw te ondersteunen en voor de bouwactoren (ingenieurs, aannemers, bouwheren) een referentiekader te geven. Dergelijke STS’sen, die het resultaat moeten zijn van een samenwerking van alle partijen uit de bouwsector (architecten, aannemers, fabrikanten, huisvestingsmaatschappijen, onderzoekscentra, onderwijsinstellingen, bouwheren, …) worden vaak opgenomen in bestekken.

Het nieuwe KB bepaalt wie als gemandateerde instelling kan optreden en hoe de Technische Commissie voor de Bouw (TCB) uiteindelijk oordeelt over de validiteit van de STS. Een STS moet bovendien verplicht actueel worden gehouden zodat er binnen de 5 jaar een evaluatie dient te gebeuren, zoniet zal op de website van het TCB vermeld worden dat de STS ‘niet meer actueel’ is. 

In principe gebeurt het naleven van de STS op vrijwillige basis maar de naleving ervan kan ook worden opgelegd, bv. in het contract.

Van belang is dat de toepassing van, de verwijzing naar of de conformiteit met de technische voorschriften, de studiebureaus, aannemers, … niet ontslaan van hun aansprakelijkheid.

Jo DEWEZ Advocaat - vennoot DEHAESE & DEHAESE Advocatenkantoor 

Voor meer informatie contacteer ons : bouwzaken

                                                        contact

Vanaf 19 februari 2018 is het nieuwe KB van 1 februari 2018 van toepassing.  Dit KB bepaalt de statuten en procedure voor de vaststellingen van de Technische Specificaties (afgekort : STS)
Vanaf 19 februari 2018 is het nieuwe KB van 1 februari 2018 van toepassing.  Dit KB bepaalt de statuten en procedure voor de vaststellingen van de Technische Specificaties (afgekort : STS)