Nieuw : Ook een gemeente, provincie of ocmw is nu strafrechtelijk aansprakelijk! De strafrechtelijke aansprakelijkheid van vennootschappen : vernieuwd en verruimd

Voor feiten gepleegd vanaf 30 juli 2018 is de verantwoordelijkheid van rechtspersonen grondig gewijzigd. De wetgever heeft enkele gevestigde principes verlaten en heeft resoluut gekozen voor een ruimere mogelijkheid om rechtspersonen strafrechtelijk te veroordelen.

Het basisprincipe blijft :  een vennootschap kan enkel strafrechtelijk aansprakelijk gesteld worden voor misdrijven die ofwel een intrinsiek verband hebben met de verwezenlijking van haar doel of de waarneming van haar belangen, ofwel voor misdrijven die voor haar rekening werden gepleegd, hetgeen vereist dat de vennootschap er voordeel uit heeft gehaald. 

Het vroegere onderscheid  tussen opzettelijk en onopzettelijk gepleegde misdrijven verdwijnt.   Voortaan kan een rechtspersoon steeds samen met een natuurlijke persoon strafrechtelijk veroordeeld worden, ongeacht of het om een opzettelijk of onopzettelijk gepleegd misdrijf gaat.  

Een tweede fundamentele wijziging : de strafrechtelijke aansprakelijkheid van publiekrechtelijke rechtspersonen zoals de staat, de gemeenschappen, de gewesten, de provincies, de gemeenten en OCMW’s.     Voorheen was deze uitgesloten.  Voortaan kunnen dergelijke entiteiten wel degelijk strafrechtelijk veroordeeld worden, maar de wet bepaalt wel dat de “eenvoudige schuldigverklaring” de enige straf is die hen kan worden opgelegd.  

Slachtoffers van misdrijven gepleegd door publiekrechtelijke rechtspersonen kunnen alzo voortaan ook een schadevergoeding bekomen in een strafrechtelijke procedure.  

Het mag duidelijk zijn : de wetgever heeft de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen gevoelig uitgebreid.     Zoals gemeld is deze wetswijziging van toepassing voor feiten gepleegd vanaf 30 juli 2018. 

Wens je meer informatie contacteer ons : contact

Johan DEHAESE 

Advocaat-vennoot

DEHAESE & DEHAESE Advocatenkantoor

schade en schadeloosstelling

bouwrecht en onroerend goed

contractenrecht

strafrecht

verzekerings- & aansprakelijkheidsrecht

 

 

Nieuw : Ook een gemeente, provincie of ocmw is nu strafrechtelijk aansprakelijk! De strafrechtelijke aansprakelijkheid van vennootschappen : vernieuwd en verruimd
Nieuw : Ook een gemeente, provincie of ocmw is nu strafrechtelijk aansprakelijk! De strafrechtelijke aansprakelijkheid van vennootschappen : vernieuwd en verruimd