WAT VERANDERT ER VOOR U DOOR HERVORMD ERFRECHT?

Vanaf 1 september 2018 is het hervormd erfrecht van kracht

De meest in het oog springende wijzigingen zijn :

 

1.    Ouders hebben meer vrijheid om te kiezen : De wettelijke reserve is nu vastgelegd op de helft van de nalatenschap, ongeacht het aantal kinderen. 

Elk kind heeft recht op zijn deel van de helft van de nalatenschap.  Over de andere helft van de nalatenschap (het beschikbaar deel) beslis je volledig vrij.  Deze aanpassing is er vooral  gekomen door de opkomst van nieuwe samenlevingsvormen en de nieuw samengestelde gezinnen. 

*Voor wie één kind heeft verandert er evenwel niets. De wettelijke reserve was reeds de helft van de nalatenschap.

*Wie twee kinderen heeft, kon tot nu slechts 1/3de van zijn vermogen vrij verdelen via een testament.  Vanaf nu is dat de helft van het vermogen.

*Wie drie of meer kinderen heeft, kon tot nu slechts 1/4de van zijn vermogen vrij verdelen, voortaan is dat ook de helft.

 *Als je geen kinderen hebt, kan je voortaan je erfenis volledig naar eigen goeddunken verdelen.  Want de wettelijke reserve voor de ouders is volledig afgeschaft.  Wanneer je geen kinderen hebt, konden je ouders in de vroegere regeling een deel van je nalatenschap erven.  Maar dit is nu afgeschaft.  Voortaan kan je beslissen om je ouders dit recht te ontnemen en al je goederen aan iemand anders na te laten.  Dit gebeurt wel niet automatisch.  Je moet dit op voorhand regelen door bijvoorbeeld een testament.

2.    Erfovereenkomsten :

Ouders kunnen tijdens hun leven met hun kinderen in een bindend contract afspraken maken over de verdeling van de erfenis.  Alleen afspraken tussen ouders samen met hun kinderen zijn mogelijk.  Het is niet mogelijk dat broers en zussen onder elkaar afspraken maken over de verdeling van de erfenis. Ouders kunnen samen met hun kinderen bijvoorbeeld de waarde van een schenking vastleggen.  Ze kunnen akkoord gaan met een gift aan derden of voor een goed doel.  Kinderen kunnen bijvoorbeeld afstand doen van hun erfdeel ten voordele van een gehandicapte broer of zus die de erfenis nodig heeft om medische zorg te kunnen blijven  betalen.  Deze afspraken kunnen vele problemen bij de erfenis voorkomen.  Elk kind moet wel akkoord gaan.  Als een van de kinderen weigert te tekenen is er geen akkoord.  De overeenkomst wordt vastgelegd bij een notaris.

3.    Schenkingen :

Er komt ook een einde aan de scheeftrekking tussen schenkingen van roerende goederen en onroerende goederen.  Voor de waarde van zowel roerende als onroerende goederen is nu het ogenblik van de schenking het referentiepunt.

4.    Onterven :

Ouders kunnen hun kinderen niet onterven.  Maar kinderen kunnen hun ouders wel onterven.  Hier is er wel een uitzondering voor zorgbehoevende ouders.  Zij hebben een onderhoudsvordering die maximaal een kwart van de nalatenschap van het kind bedraagt.

5.    Nieuwe lagere erfbelasting :

De tarieven van de erfbelasting zijn vanaf 1 september 2018 ook gewijzigd.

Niemand zal meer dan 55 procent betalen op een erfenis.

Kleinere erfenissen worden minder zwaar belast. 

De langstlevende  partner erft 50 000,00 EUR belastingvrij.  Dat de langstlevende partner geen successierechten moet betalen op het deel van de gezinswoning dat hij of zij erft, is al meer dan 10 jaar van toepassing.  Maar vanaf nu moet de langstlevende partner ook geen successierechten betalen op de eerste schijf van 50 000,00 EUR aan roerende goederen zoals geld en beleggingen.

6.    Een flexibele erfenissprong is voortaan mogelijk :

Wie een erfenis krijgt van een partner, ouder of grootouder, kan die voortaan ook gedeeltelijk doorgeven aan de eigen kinderen.  De erfenissprong bestond reeds, maar de ervende ouder moest de volledige erfenis verwerpen ten gunste van zijn kinderen en dit werd weinig gedaan.  Vanaf nu kan dit ook gedeeltelijk.

 

        Lieve DEHAESE

        Advocaat partner Dehaese & Dehaese Advocatenkantoor

        Voor meer informatie contacteer ons  :  Lieve Dehaese    

                                                                  erfrecht  

 

WAT VERANDERT ER VOOR U DOOR HERVORMD ERFRECHT?
WAT VERANDERT ER VOOR U DOOR HERVORMD ERFRECHT?