NIEUW : ZWAARDERE STRAFFEN BIJ VERVOLGING VOOR PLEGEN VLUCHTMISDRIJF

 

Verkeersongevallen met vluchtmisdrijf brengen met de regelmaat van de klok heel wat publieke verontwaardiging teweeg. De wetgever is niet ongevoelig gebleven voor deze problematiek en heeft recent de straffen voor het plegen van vluchtmisdrijf verstrengd.

Wat is er zoal nieuw :

Meer nuancering naargelang de gevolgen :

Voortaan wordt een duidelijk onderscheid gemaakt naargelang het gaat om een ongeval met enkel stoffelijke schade, een ongeval met lichamelijke schade of een ongeval dat de dood van een slachtoffer tot gevolg heeft. Ook worden de straffen verzwaard bij herhaling. Wie zich opnieuw bezondigt aan vluchtmisdrijf binnen een periode van 3 jaar na een vorige veroordeling wegens vluchtmisdrijf riskeert een flink zwaardere sanctie.

Zwaardere maximumgevangenisstraffen

De wetswijziging, van kracht op 15 februari 2018, verhoogt de maximale gevangenisstraffen voor het plegen van vluchtmisdrijf. De volgende straffen zijn voortaan van toepassing:

  • Ongeval met enkel stoffelijke schade: Gevangenisstraf van vijftien dagen tot zes maanden en/of een geldboete van € 200 tot € 2.000.

  • Ongeval met lichamelijke schade: Gevangenisstraf van vijftien dagen tot drie jaar en/of een geldboete van € 400 tot € 5.000 en een rijverbod van ten minste drie maanden en ten hoogste vijf jaar of een levenslang rijverbod.

  • Ongeval met dodelijke afloop: Gevangenisstraf van vijftien dagen tot vier jaar en / of met een geldboete van € 400 tot € 5.000 en een rijverbod van ten minste drie maanden en ten hoogste vijf jaar of een levenslang rijverbod.

  • Herhaling : wanneer men in staat van herhaling opnieuw een vluchtmisdrijf pleegt naar aanleiding van een ongeval met enkel stoffelijke schade, wordt het maximum van de gevangenisstraf op vier jaar gebracht. Wanneer het gaat om een ongeval met lichamelijke schade of met dodelijke afloop, bedraagt de maximale gevangenisstraf voortaan acht jaar.

 

Conclusie :

De straffen voor recidivisten worden sterk verstrengd. Met deze wetswijziging worden deze maxima immers verdubbeld naar respectievelijk vier en acht jaar gevangenisstraf!

De wetgever geeft duidelijk het signaal om de problematiek van de onverbeterlijke chauffeurs streng te willen aanpakken.

 

Johan DEHAESE

Advocaat partner Dehaese & Dehaese Advocatenkantoor

Voor meer informatie contacteer ons : Johan DEHAESE

                                                                verkeersrecht

                                                                verzekeringsrecht

  

                                  

NIEUW : ZWAARDERE STRAFFEN BIJ VERVOLGING VOOR PLEGEN VLUCHTMISDRIJF
NIEUW : ZWAARDERE STRAFFEN BIJ VERVOLGING VOOR PLEGEN VLUCHTMISDRIJF