Opgepast! De verbeurdverklaring van een voertuig is niet langer afhankelijk van de identiteit van de overtreder.

De wetgever heeft in de afgelopen jaren de bestraffingsmogelijkheden van de Rechtbanken in grote mate uitgebreid. De wetgever tracht op deze wijze de hiaten in de verkeerswetgeving weg te werken waardoor overtreders of handlangers niet langer aan een bestraffing kunnen ontsnappen.   

 

De Rechtbank beschikt zo reeds gedurende enige tijd over de mogelijkheid de eigenaar van een voertuig te veroordelen indien de eigenaar niet de identiteit van de overtreder meedeelt.

 

De wetgever zette deze responsabiliseringstrend verder op het vlak van de immobilisering en verbeurdverklaring van voertuigen om zo de algemene verkeersveiligheid te bevorderen.  

 

Waar vroeger een Rechtbank enkel de immobilisering of verbeurdverklaring kon uitspreken indien de identiteit van de bestuurder gelijk was aan die van de voertuigeigenaar, is dit vanaf 12 oktober 2018 niet meer het geval. Met de nieuwe wet van 2 september 2018 koppelde de wetgever de eigendomsvereiste los van de mogelijkheid tot immobilisering of verbeurdverklaring van een voertuig.

 

De hardleerse bestuurders die de dans van de verbeurdverklaring (immobilisering) trachtten te ontspringen door hun voertuig op andermans naam te zetten of op regelmatige basis met andermans voertuig te rijden, kunnen vanaf 12 oktober 2018 mogelijkerwijs niet aan een verbeurdverklaring (immobilisering) ontsnappen. Gelet op de loskoppeling van de eigendomsvereiste kunnen de bestuurders van leasingsvoertuigen ook niet langer door de mazen van het net kruipen.

 

Aangezien een verbeurdverklaring en immobilisering vergaande gevolgen kennen, voegde de wetgever evenwel enkele nuanceringen toe.

 

Indien het voertuig geen eigendom van de overtreder is, kan een Rechtbank enkel een voertuig verbeurd verklaren (immobiliseren) indien de voertuigeigenaar door de rechtbank veroordeeld wordt wegens:

 

  • Het toevertrouwen van het voertuig aan een persoon zonder rijbewijs
  • Het toevertrouwen van het voertuig aan een persoon onder duidelijke invloed van alcohol of verdovende middelen
  • Het toevertrouwen van het voertuig aan een persoon met een rijverbod

 

Dit betekent in de praktijk dat de eigenaar van het voertuig ook gedagvaard én veroordeeld dient te worden, alvorens de Rechtbank de verbeurdverklaring (immobilisering) van zijn voertuig kan uitspreken.

 

Tot slot versoepelde de wetgever de toepassingsvoorwaarden van de verbeurdverklaring. Zo kan de Rechtbank de verbeurdverklaring van een voertuig bevelen wanneer de overtreder veroordeeld wordt tot een levenslang of een rijverbod van ten minste drie maanden. Vroeger bedroeg de minimumtermijn van het rijverbod voor de verbeurdverklaring zes maanden.

 

Een gewaarschuwd persoon is er dus twee waard. Denk daarom voldoende na voordat je de sleutels van je voertuig aan een vriend, familielid, kennis geeft indien deze persoon niet gemachtigd is om met een voertuig te rijden of niet in staat is een voertuig te besturen. De gevolgen voor de eigenaar kunnen zeer verregaand zijn. Hoewel een Rechtbank geen wettelijke verplichting heeft tot het immobiliseren of verbeurdverklaren van een voertuig, is de kans groot dat een Rechtbank in zware of herhaalde gevallen deze bestraffingsmogelijkheid gretig zal toepassen.

 

Aarzel dan ook niet ons te contacteren in het geval u verdere informatie wenst. Wij staan u met raad en daad bij.

verkeersrecht

Geert BOUTSEN advocaat in DEHAESE&DEHAESE Advocatenkantoor

Opgepast! De verbeurdverklaring van een voertuig is niet langer afhankelijk van de identiteit van de overtreder.
Opgepast! De verbeurdverklaring van een voertuig is niet langer afhankelijk van de identiteit van de overtreder.