Foto’s van je feestje op sociale media of op je website plaatsen. Mag dat ? Als werkgever? Als werknemer?

 

Voor werkgevers is het vaak interessant om op deze feestjes foto’s van de werknemers van het bedrijf  te maken en ze te publiceren via sociale media of op de bedrijfswebsite te plaatsen. De werkgever die denkt dat hij dit zonder meer en onbeperkt mag doen, heeft het echter bij het foute eind. De werkgever moet er immers voor zorgen dat het privacybeleid van zijn bedrijf in overeenstemming is met de toepasselijke privacywetgeving vooraleer hij overgaat tot het maken van deze foto’s.

 

In eerste instantie moet de werkgever het recht op afbeelding dat aan iedere persoon toekomt ter bescherming van het privéleven respecteren. Dit betekent dat de toestemming van de werknemer in principe nodig is vooraleer er van hem of haar foto’s gemaakt en gepubliceerd mogen worden. Deze toestemming kan expliciet gegeven worden, bijvoorbeeld door deze schriftelijk vast te leggen, maar er kan ook sprake zijn van impliciete toestemming door de werknemer. Dit is bijvoorbeeld het geval indien je  de werknemer vraagt om te poseren voor een foto en hij of zij  dit vervolgens doet. Ook wanneer er een foto van een menigte wordt genomen, zonder specifieke personen in beeld te brengen, wordt aanvaard dat de toestemming van alle personen die in beeld zijn niet vereist is.

 

Naast het recht op afbeelding moet de werkgever evenwel ook rekening houden met de verplichtingen die voortvloeien uit de GDPR. Het nemen van een foto waarop bepaalde personen te zien zijn en deze foto vervolgens publiceren, ongeacht via welk medium, moet immers beschouwd worden als een verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent dat de strenge informatieverplichtingen uit de GDPR van toepassing zijn. Dit houdt in dat de werkgever de betrokken werknemers, die te zien zijn op de foto’s, moet informeren waarvoor de foto’s zullen worden gebruikt, aan wie ze worden doorgegeven, hoe lang ze worden bijgehouden en dat de werknemer in bepaalde gevallen kan vragen om de foto’s te  verwijderen.

 

Een werkgever die zijn huiswerk heeft gemaakt, hoeft zich geen zorgen te maken. Er wordt binnen het bedrijf best een privacyverklaring opgesteld die ter ondertekening aan de werknemers kan worden voorgelegd, dit voorafgaand aan het maken van enige foto. In deze privacyverklaring kan naast de informatie die de werkgever verplicht moet meedelen ook de toestemming van de werknemer voor het maken van foto’s op bedrijfsevenementen worden gevraagd. Op die manier zit de werkgever aldus ook op dat vlak safe.

 

Vaak worden er op bedrijfsevenementen ook door de werknemers zelf foto’s gemaakt die ze vervolgens op sociale media zullen delen. Wat de GDPR betreft, kunnen zij op beide oren slapen: de GDPR is immers niet van toepassing indien er persoonsgegevens verwerkt worden bij de uitoefening van een zuiver persoonlijke of huishoudelijke activiteit. De werknemer die foto’s post op zijn sociale media zal bijgevolg de informatieverplichtingen uit de GDPR niet moeten naleven. Het recht op afbeelding blijft echter wel onverkort gelden, zodat hij wel degelijk de toestemming van zijn collega’s nodig heeft om foto’s van hen te maken en te publiceren.

Tom DAEMS

Advocaat DEHAESE&DEHAESE Advocatenkantoor

voor meer informatie contaceer ons

intellectuele rechten en GDPR

Foto’s van je feestje op sociale media of op je website plaatsen.  Mag dat ? Als werkgever? Als werknemer?
Foto’s van je feestje op sociale media of op je website plaatsen.  Mag dat ? Als werkgever? Als werknemer?