Wordt mijn advocaat in bouwzaken gratis?

Rechtsbijstandsverzekering in bouwzaken.   Staat de rechtsbijstandsverzekering met belastingvermindering op de helling?

Al te vaak blijven slachtoffers van bouwgeschillen in de kou staan omdat men opziet tegen een gerechtelijke procedure tegen aannemer en architect. De kosten van dergelijke procedures zijn moeilijk voorspelbaar en deze onzekerheid weerhoudt de minder gegoede burgers om initiatieven te nemen om hun rechten af te dwingen.

De problemen blijven dan bestaan en de noodoplossingen waarvoor gekozen wordt, kosten evenzeer handenvol geld zonder dat die van de eigenlijke verantwoordelijken worden gerecupereerd.

Om niet zelf de kosten van een advocaat te moeten dragen, bestaat een oplossing: de rechtsbijstandsverzekering waarbij de tussenkomst van een in principe vrij te kiezen advocaat door de verzekeringsmaatschappij wordt gedekt.

Omdat in het verleden de verzekeringscontracten meestal bouwgeschillen (en echtscheidingsproblemen) uitsloten, heeft de regering willen ingrijpen om de gedupeerden van bouwgebreken te helpen. Als stimulans voor de burger om rechtsbijstandsverzekeringen met dekking bij bouwgeschillen af te sluiten, werd binnen de regering een akkoord bereikt om de premies voor dergelijke verzekering fiscaal aftrekbaar te maken.

Door het vertrek van een partij uit de regering dreigt het wetsvoorstel dat thans op tafel ligt geen verdere uitwerking te krijgen, tenzij een wisselmeerderheid wordt gevonden. Wordt vervolgd.

Jo DEWEZ

Advocaat-Partner

DEHAESE & DEHAESE Advocatenkantoor

bouwgeschillen

 Wordt mijn advocaat in bouwzaken gratis?
 Wordt mijn advocaat in bouwzaken gratis?