Invloed van Coronacrisis op handelshuur en koop-verkoop overeenkomsten

Overmacht

Ingevolge beslissingen van de overheid inzake het coronavirus is een situatie van overmacht ontstaan voor een aantal contracten.  Door deze overmachtssituatie zullen contractpartijen niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor een wanprestatie omdat de partij in de onmogelijkheid is zijn contractuele verplichtingen na te komen.

Hierdoor  wordt de uitvoering van de verbintenissen minstens tijdelijk opgeheven. In sommige gevallen zal echter een uitstel onmogelijk zijn (bijvoorbeeld de voorbereidingen van een festival dat wordt afgelast, etc.)

Belangrijk hierbij aan te stippen is dat de rechtsgevolgen van overmacht plaats hebben vanaf het ogenblik dat overmacht zich realiseert, niet eerder, maar ook niet veel later, zoals hieronder nog nader zal toegelicht worden.

Logischerwijze dient de andere partij uiteraard ook niet te presteren als haar contractspartij zich op overmacht beroept.   (bijv. levering van goederen wordt uitgesteld; betaling zal ook mogen uitgesteld worden)

 

Wat met handelshuur

Heel wat  niet-essentiële winkels en horecazaken werden verplicht tot tijdelijke sluiting. Indien een handelspand gehuurd wordt blijft echter de huurder gehouden zijn huur te betalen

De huurder blijft het genot behouden.  Er kan immers moeilijk aangevoerd worden dat de verhuurder zijn contract niet nakwam.  

Mocht u echter als huurder of verhuurder met bepaalde specifieke problemen worden geconfronteerd, aarzel niet ons kantoor te contacteren per mail of telefoon.

Invloed van Corona op koop-verkoopovereenkomsten

Inzake koop-verkoop is het in principe niet mogelijk dat de koper zijn overeenkomst kan ontbinden.

Een verkoper kan mogelijk wel aanvoeren dat hij in de onmogelijkheid verkeert om de koop-verkoop-overeenkomst na te komen. Dit dient dan aangetoond te worden.

Echter kan wel overmacht ingeroepen worden indien bvb. het voorwerp van de overeenkomst is  vervallen door Corona en dat uitstel geen optie is omdat dan levering geen zin meer heeft  (bijv. verkoop van bederfbare voeding, leveringen aan een festival dat geannuleerd is)

 Voor vragen over de gevolgen op uw specifieke contracten door het coronavirus of door de corresponderende regeringsbeslissingen, aarzel niet ons kantoor te contacteren per mail of telefooncontact

                                                                                                                        contractenrecht

Lieve DEHAESE, advocaat-vennoot DEHAESE&DEHAESE Advocatenkantoor

 

Enkele nuttige weblinks over Corona :

 

Federale infopagina Corona

Ministerieel besluit over Corona dd. 18.3.2020

RVA aanvraag tijdelijk werkloosheid ingevolge Corona

Federale maatregelen - preventie en arbeidsrechtelijke gevolgen

 

 

Invloed van Coronacrisis op handelshuur en koop-verkoop overeenkomsten
Invloed van Coronacrisis op handelshuur en koop-verkoop overeenkomsten