Dienst Bestuurscolleges zette op 22 februari 2021 een belangrijke stap in de digitalisering

De Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC) zette op 22 februari 2021 een belangrijke volgende stap in zijn digitalisering door het beschikbaar maken van een digitaal loket.

Procespartijen, burgers, advocaten, overheden, … kunnen vanaf 22 februari 2021 documenten digitaal bezorgen aan de DBRC in een beveiligde omgeving. Dit kan voor alle lopende en toekomstige procedures bij de drie rechtscolleges onder de koepel van de DBRC: de Raad voor Vergunningsbetwistingen, het Handhavingscollege en de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.

Het gebruik van het digitaal loket is vrijwillig en kosteloos. Procespartijen kunnen er nog steeds voor kiezen om documenten te bezorgen via een aangetekende brief of door neerlegging op de griffie. De griffie van de DBRC verstuurt in deze fase nog alle kennisgevingen via een aangetekende brief. 

Deze versie van het digitaal loket is slechts één stap in een ruimer digitaliseringsproject. De DBRC heeft de voorbije jaren geïnvesteerd in de interne digitalisering, alsook in de voorbereiding van een uitgebreide, externe digitalisering.

De DBRC blijft het komende jaar, in samenwerking met een externe partner, verder werken aan de digitalisering van alle aspecten van de procedures bij de betrokken rechtscolleges. Documenten digitaal kunnen overmaken aan de Raad voor Vergunningsbetwistingen, het Handhavingscollege en de Raad voor Verkiezingsbetwistingen, dient uiteraard toegejuicht te worden.

Wens je meer informatie over administratieve procedures, contacteer ons : contact

                                                                                                                                                          omgevingsrecht en administratief recht

Jessie DECKMYN

Associate - partner

DEHAESE & DEHAESE Advocatenkantoor 

Deel via: