Newsflash: belastingverdrag tussen België en Nederland in tijden van corona

Er zijn heel wat werknemers die dagelijks pendelen tussen de landsgrenzen van België en Nederland: de Grensarbeiders.

Om te voorkomen dat beide landen over hetzelfde inkomen van de grensarbeider belasting heffen, hebben Nederland en België onderling afspraken gemaakt. Dit werd vastgelegd in het belastingverdrag.

Een van de regelingen is dat grensarbeiders worden belast in het land waar zij worden tewerkgesteld en niet in het woonland.

Een en ander wordt natuurlijk problematisch wanneer in tijden van corona telewerk de regel is en hierdoor dus veel grensarbeiders werk verrichten vanuit hun woonland.

Om te vermijden dat grensarbeiders hierdoor negatieve gevolgen zullen ondervinden werden er concrete afspraken gemaakt en wel dat de thuiswerkdagen van grensarbeiders vanaf 11 maart tot 31 mei beschouwd worden als dagen die werden gepresteerd in het land waar men tewerkgesteld is. Daardoor blijft het werkland dus belasting heffen op het inkomen.

Voor meer informatie: contacteer ons

Kelly DE GROOF

Advocaat Dehaese & Dehaese Advocatenkantoor

Voorgaande nieuwsbrieven van Kelly DE GROOF:

De werkgever in corona-crisis: RSZ-Maatregelen: https://www.dehaese.be/nl/nieuws/detail?id=7369

Ontslag in coronatijden: https://www.dehaese.be/nl/nieuws/detail?id=7362

Hoofdelijke aansprakelijkheid loonschulden in de bouwsector: https://www.dehaese.be/nl/nieuws/detail?id=7340

RSZ-dwangbevel en verplichte ingebrekestelling: https://www.dehaese.be/nl/nieuws/detail?id=6280

Het stakingsrecht. Artikel 6.4 Europees Sociaal Handvest: https://www.dehaese.be/nl/nieuws/detail?id=6187

Koning Winter in het land? Te koud om te werken? Of niet?: https://www.dehaese.be/nl/nieuws/detail?id=6177

Deel via: