Ontslag in coronatijden

Ondanks de huidige crisis waarin werkgevers en werknemers te maken krijgen met veelal opgelegde maatregelen wordt er tussendoor ook nog gewerkt.

Maar, daar waar gewerkt wordt vallen ook nog steeds ontslagen.

Hoe zit dat nu wanneer je als werknemer ontslagen wordt ten tijde van de corona-crisis en wat als je ontslagen wordt ten tijde van je tijdelijke werkloosheid?

Wanneer de onderneming waar je werkt gewoon open blijft tijdens de corona-crisis verandert er weinig en blijven de gewone regels inzake het ontslag van toepassing.

  • Een werknemer kan ontslag nemen of krijgen door zijn werkgever.
  • De werknemer dient ofwel een opzegtermijn te presteren of wordt een opzegvergoeding uitgekeerd.
  • De regels van cao 109 met betrekking tot het kennelijk onredelijk ontslag gelden ook tijdens de corona-crisis en een werknemer kan nog steeds worden ontslagen om dringende reden.
  • Enzovoort

Een en ander zal afhangen van de situatie.

Wanneer je als werknemer op tijdelijke werkloosheid wordt gezet door je werkgever maar wordt ontslagen zullen de gevolgen van bijvoorbeeld het al dan niet presteren van de opzegtermijn afhangen van de reden van de tijdelijke werkloosheid.

Indien je als werknemer op tijdelijke werkloosheid wordt gezet omwille van overmacht loopt je opzegtermijn af op de voorziene datum. Bijvoorbeeld: je werkt in een schoenenwinkel maar deze dient te sluiten. Je wordt op tijdelijke werkloosheid gezet en na een week ontvang je je ontslagbrief met een opzegtermijn van 13 weken. Deze opzegtermijn wordt niet verlengd en wordt na 13 weken geacht te zijn gepresteerd.

Indien je als werknemer tijdelijk werkloos bent omwille van economische redenen wordt je opzegtermijn wel verlengd met de duur van je werkloosheid. Dit is bijvoorbeeld in het geval er tijdelijk minder werk is maar de onderneming niet sluit.

Als werknemer kun je natuurlijk altijd zelf beslissen om ontslag in te dienen. Dit verandert niets aan de te presteren opzegtermijn en de normale regels inzake het ontslag zullen ook hier weer van toepassing zijn.

Wanneer je als werknemer tijdelijk werkloos bent omwille van economische redenen dan kun je ontslag nemen zonder het presteren van een opzegtermijn. Dit is echter enkel voordelig indien je reeds een nieuwe dienstbetrekking hebt elders.

Ook werkgevers dienen in huidige corona-crisis voorzichtig om te springen met ontslagen. Immers cao109 is niet uitgeschakeld en dus nog steeds van kracht. Wanneer een werknemer niet op het werk geraakt door bijvoorbeeld overmacht, kan het zijn dat dit ontslag wordt bestempeld als kennelijk onredelijk. Wanneer je als werkgever tot overmaat van ramp dan ook nog eens een werknemer ontslaat tijdens een ziekteperiode omwille van die ziekte kan de werknemer een schadevergoeding voor kennelijk onredelijk ontslag, misbruik ontslagrecht en discriminatie op grond van ziekte vorderen.

Een werkgever doet er dus goed aan om ook tijdens huidige corona-crisis niet over een nacht ijs te gaan wanneer men het voornemen heeft over te gaan tot ontslag van een werknemer.

Ook in tijden van corona staan wij klaar uw vragen met betrekking tot ontslag, arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht te beantwoorden.

Aarzel niet om ons te contacteren

arbeidsrecht -sociaal zekerheidsrecht

Kelly de Groof

Advocaat

DEHAESE&DEHAESE Advocatenkantoor

Gerelateerd artikel: tijdelijke werkloosheid voltijds/deeltijds

Deel via: