Telewerk - huidige stand van zaken 24/10/2020

Uit recent onderzoek is gebleken dat in september 2020 tot 45% van de werknemers een of meer dagen telewerk verricht vooral als gevolg van de coronacrisis. Nu zijn er nog verstrengde maatregelen en stijgt dit percentage sterk. De tendens naar meer telewerk zal zich waarschijnlijk ook voortzetten in de toekomst. En veel werkgevers zien nu de voordelen van telewerk in.

Wanneer een werknemer slechts voor een bepaalde periode vanuit thuis werkt, spreekt men van occasioneel thuiswerken. Normaliter is hiervoor een akkoord noodzakelijk tussen de werkgever en werknemer.

Van zodra dit telewerk langer zal duren, kan het aangewezen zijn een overeenkomst op te stellen waarbij de afspraken tussen de werkgever en werknemer op papier worden gezet. Men kan hierbij denken aan de dagen waarop de werknemer beschikbaar moet zijn, de tijdstippen, kostenvergoedingen, rapportering en dergelijke.

Werkgevers stellen in de meeste gevallen werkmiddelen ter beschikking en maken afspraken inzake de kosten van een werknemer indien hij voor langere periode vanuit thuis werkt. Men kan hierbij denken aan het ter beschikking stellen van een laptop of een tegemoetkoming in de kosten van internet en telefonie maar ook door de aanschaf van een goede bureaustoel.

Wanneer er duidelijke afspraken worden gemaakt volgt achteraf ook weinig discussie en dit is voor alle partijen alvast een fijn vooruitzicht.

Let op: een ongeluk schuilt ook bij telewerk in een klein hoekje.

Dus ook met betrekking tot arbeidsongevallen is het noodzakelijk duidelijke afspraken te maken.

Een telewerker is gedekt door een arbeidsongevallenverzekering. Wanneer de werknemer na een lange dag thuiswerken valt over een stapel dossiers dan geldt automatisch het vermoeden dat het hier een arbeidsongeval betreft. Ook in het geval de werknemer broodjes gaat halen met de wagen voor een welverdiende lunch is de werknemer gedekt.

Evenwel is het ook met betrekking tot de arbeidsongevallen aan te bevelen een overeenkomst op te stellen zodat afspraken worden vastgelegd wanneer, wie, welke tijdstippen en voor hoe lang de werknemer telewerk zal verrichten. Op deze wijze worden discussies achteraf beperkt.

En wanneer er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een arbeidsongeluk heeft plaatsgevonden dient de werknemer zijn of haar werkgever hiervan direct in kennis te stellen.

Ook in tijden van corona staan wij klaar uw vragen met betrekking tot het arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht te beantwoorden.

Aarzel niet om ons te contacteren.

Kelly de Groof

Advocaat DEHAESE & DEHAESE Advocatenkantoor

contact

arbeidsrecht sociale zekerheid sociaal strafrecht

Deel via: