Aansprakelijkheid van aannemer/architect voor gebreken aan het bouwwerk

  • Wanneer je aannemer een goed levert dat na verloop van tijd defecten vertoont, kan je als bouwheer naast de aannemer ook de oorspronkelijke verkoper van de zaak aanspreken in vrijwaring: Vordering bouwheer tegen leverancier aannemer
  • Voordat de bouwheer met een aannemer een overeenkomst aangaat om een constructie op oorspronkelijke wijze te renoveren, doe je er goed aan het oude concept te laten herevalueren in functie van de huidige 'stand van de wetenschap en techniek'. Doe dit bijvoorbeeld met behulp van een architect, om zo technische complicaties, die eigen zijn aan een bepaald concept, te vermijden: Informatieverplichting tegenover aannemer
  • Neem in de overeenkomst met de architect en aannemer een clausule op waarin staat dat de architect/aannemer aansprakelijk is ten aanzien van derden voor de schade en overlast die 'de maat van de gewone buurschapnadelen' overschrijdt bij het uitvoeren van de werken. Wie draait op voor schade bij buren?