Aansprakelijkheid van de bouwpromotor

  • Als een belofte van overeenkomst niet wordt gevolgd door het afsluiten ervan, ben je in principe schadevergoeding verschuldigd aan de bouwpromotor. Als de aankoopbelofte onvoldoende informatie bevat, kan je die aankoopbelofte nietig laten verklaren zonder schadevergoeding te moeten betalen: Kan je afzien van een woningaankoop na een belofte?
  • Bij een ruilovereenkomst tot het verkrijgen van een woning of appartement op plan of in aanbouw, bestaat er discussie of de beschermingswaarborgen die de Woningbouwwet ten voordele van de particulier oplegt, wel van toepassing zijn. Het is aangeraden om dit in de ruilovereenkomst expliciet te bedingen. Welke wet van toepassing bij ruildeal particulier met promotor?