COUPE ADVOCAAT Dehaese & Dehaese Advocatenkantoor: de verplichting om de overeenkomst uit te voeren volgens de regels van de kunst. Gouden raad.

Rechtbank van Koophandel Leuven van 31 mei 2016

Feiten

Bij het leveren van beton in de voortuin van de woning van de opdrachtgever loopt het mis. De betonleverancier heeft voorafgaand aan het plaatsen van de betonpomp geen visuele controle uitgeoefend omtrent de aanwezigheid van waterleidingen of putten, waardoor de betonpomp schade heeft veroorzaakt aan een put gelegen in de voortuin.

Tussen de opdrachtgever en de werknemer van de betonleverancier bestaat er een discussie. Volgens de werknemer van de betonleverancier heeft hij gevraagd aan de huiseigenaar of er geen putten of leidingen in de voortuin aanwezig waren, die een gevaar konden betekenen voor het opstellen van de pomp.

Op deze vraag zou de huiseigenaar geantwoord hebben dat er geen putten waren waardoor de werknemer van de betonleverancier geen eigen controle heeft uitgevoerd in de voortuin. Tevens wordt er door de betonleverancier gesteld dat de huiseigenaar zou beschikken over een plan waarop de put zou zijn aangegeven.

De opdrachtgever betwist het voorgaande en verwijst hiervoor naar het deksel van de regenput en het aanrijdingsformulier waarop de werknemer van de betonleverancier heeft geschreven dat de huiseigenaar verklaarde niet geweten te hebben of er een put was.

Vonnis

De Rechtbank is van oordeel dat de betonleverancier een fout heeft begaan door de steunvoeten van de pomp te plaatsen zonder enige visuele controle. Zelfs als er in de bodem geen put of waterleiding aanwezig is, dan nog dient een professionele betonleverancier te verifiëren in welke toestand de bodem zich bevindt.

Bij enige twijfel over de stabiliteit van de bodem, dient de leverancier de nodige maatregelen te nemen om het risico op doorzakken te beperken.

Volgens de Rechtbank had de betonleverancier de leiding en het toezicht over haar eigen betonpomp, die door haar is geplaatst en gemanipuleerd.

Door de pompwagen te plaatsen zonder enige visuele controle van de bodem, heeft de betonleverancier niet gehandeld volgens de regels van de kunst.

Conform artikel 1135 BW is de betonleverancier nochtans verplicht om de opdracht volgens de regels van de kunst uit te voeren.

Het is aan de betonleverancier om ervoor te zorgen dat haar betonpomp geen enkele schade toebrengt in de voortuin van haar klanten.

Gouden raad

Om bovenstaande situatie te vermijden kan u, indien mogelijk, informatie verstrekken met betrekking tot de ligging van de waterleidingen en putten in uw voortuin, zodat u de leveranciers tijdig kan verwittigen.

Desalniettemin ligt de verplichting nog steeds bij de leverancier om zelf een controle uit te voeren en te onderzoeken of het mogelijk is om materiaal te leveren zonder schade toe te brengen aan de eigendom van zijn klanten. In geval van beschadiging heeft u dus recht op vergoeding.

Jo DEWEZ, advocaat-partner Dehaese & Dehaese Advocatenkantoor