Huurprijs

  • Alleen tussen de negende en de zesde maand voorafgaand aan elke driejarige periode, kan de huurprijs worden herzien. Lees het artikel over Vaste huurprijzen.
  • Als je door een moeilijkere financiële situatie een sociale woning wil huren, moet je aantonen dat je aan de voorwaarden voldoet om aan een lagere prijs te mogen huren. Als dit niet afdoende wordt bewezen, kan de sociale verhuurmaatschappij wel degelijk een hogere huurprijs vragen. Surf naar Geschil bij huurprijsbepaling door sociale huurmaatschappij.