Vanaf 1 januari 2017 nieuwe maatregelen ter bevordering van het vrouwelijk ondernemerschap van kracht.

De wetgever voorziet een vrijstelling van sociale bijdragen voor de zelfstandige die haar activitieit onderbreekt naar aanleiding van haar bevalling. Op 1 september 2016 is het hier bijhorend KB verschenen.

Vrouwelijke zelfstandigen moeten geen enkele bijdrage betalen :

  • voor het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin zij bevallen zijn;
  • op voorwaarde dat zij naar aanleiding van de geboorte van hun kind de voorwaarden vervullen om de moederschapsverzekering te genieten.

De vrijgestelde bijdragen worden als betaald beschouwd voor de toekenning van uitkeringen. Ook de pensioenrechten blijven voor dit kwartaal behouden.

Deze regels treden in werking op 1 januari 2017 en zijn van toepassing op elke moederschapsrust die vanaf die datum aanvat. Het is van toepassing op bevallingen die vanaf 1 oktober 2016 plaatsvinden.

Advocaat Evelyne Lynen

Contactpersonen: Lieve DEHAESE