Verplichte rookmelders bij nieuwbouw, renovatie en verhuur vanaf 01/01/2013

Vanaf 01/01/2013 dienen alle nieuw te bouwen woningen en alle woningen waaraan renovatiewerken uitgevoerd worden waarvoor een stedenbouwkundige vergunning, aangevraagd na 01/01/2013, vereist is, met rookmelders te zijn uitgerust.

Bij de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning voor de bouw of de uitvoering van de renovatiewerkzaamheden wordt aangegeven waar de rookmelders geplaatst worden.

Vanaf 01/01/2013 moeten ook alle huurwoningen waarvoor een nieuw huurcontract wordt afgesloten na 01/01/2013 uitgerust zijn met rookmelders. Het bewijs dient aan het huurcontract gehecht te worden en kan met alle middelen aangetoond worden.

De sociale huurwoningen moeten met een rookmelder zijn uitgerust:

  • indien gebouwd vóór 1950: uiterlijk binnen een jaar na 01/01/2013;
  • indien gebouwd vanaf 1950 en vóór 1970: uiterlijk binnen twee jaar na 01/01/2013;
  • indien gebouwd vanaf 1970 en vóór 1980: uiterlijk binnen drie jaar na 01/01/2013;
  • indien gebouwd vanaf 1980 uiterlijk binnen vier jaar na 01/01/2013.

Alle andere woningen die als hoofdverblijfplaats worden verhuurd, moeten met rookmelders zijn uitgerust:

  • indien gebouwd vóór 1945: uiterlijk binnen drie jaar na 01/01/2013;
  • indien gebouwd vanaf 1945: uiterlijk binnen zes jaar na 01/01/2013.

De verhuurder is aansprakelijk voor de aankoop- en installatiekosten, de huurder voor het onderhoud en de vervangingskosten na afloop van de door de fabrikant vermelde levensduur van de batterij.

Ook alle woningen waarvoor een bijzondere sociale lening wordt toegekend en waarvoor de kredietakte na 01/01/2013 wordt verleden, moeten zijn uitgerust met rookmelders geplaatst op de wijze bepaald door de Vlaamse Regering.

Als woning wordt beschouwd: elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin of een alleenstaande.

De Vlaamse Regering bepaalt op welke wijze de rookmelders moeten worden geplaatst. Zij bepaalt het aantal rookmelders en de locaties waar ze moeten worden geplaatst. De bevoegde minister moet minstens via een voor het publiek toegankelijke website van de Vlaamse overheid een handleiding voor de plaatsing van rookmelders ter beschikking stellen.

Tot 31/12/2012 blijft het huidige Decreet van 8 mei 2009 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders, van toepassing. Dit decreet bepaalt dat alle nieuw te bouwen woningen en alle woningen waaraan renovatiewerken worden uitgevoerd waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is (aangevraagd na de inwerkingtreding van dit decreet), moeten uitgerust zijn met correct geïnstalleerde rookmelders. Bij de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning voor de bouw of de uitvoering van de renovatiewerkzaamheden wordt aangegeven waar de rookmelder of rookmelders geplaatst zullen worden.

Voor bijkomende uitleg over deze materie, kan u best contact opnemen met ons kantoor.

Advocatenkantoor Dehaese & Dehaese ontrafelt geregeld een spraakmakend juridisch bouwonderwerp i.s.m. Livios.be.